NOVI BROJ „MUZEJA 7/2020“

Od obnavljanja Muzejskog društva Srbije (u daljem tekstu: Društvo) 2001.godine, ostvarivanje postavljenih ciljeva i zadataka obavlja se i kroz izdavačku delatnost, publikovanjem godišnjih Biltena, časopisa Muzeji, zbornikaradova sa stručnih skupova, knjiga. Ovogodišnji projekat Društva Prezentacija muzejske delatnosti u aktivnostima Muzejskog društva Srbije stavio je akcenat upravo na njegovu izdavačku delatnost sa planiranim publikovanjem Biltena 12, časopisa Muzeji 7 i vodiča Guide through the museums of Serbia
(Vodič kroz muzeje Srbije na srpskom jeziku je publikovan 2016). Uz razumevanje i finansijsku podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, planirane aktivnosti za 2020. godinu su i ostvarene. Njihova vrednost je još veća ako se imaju u vidu otežane okolnosti usled epidemiološke situacije u zemlji. Zbog toga se iskreno zahvaljujem na požrtvovanom radu članovima Društva koji su dali doprinos u realizaciji predviđenih sadržaja. Deo aktivnosti planiranih u izdavačkoj delatnosti Društva za 2017. godinu, uspeli smo da realizujemo ove godine, pa sa zadovoljstvom saopštavamo da će do kraja 2020. godine izaći englesko izdanje Vodiča kroz muzeje Srbije, a u ovom broju časopisa Muzeji će biti publikovan tekst Bibliografija radova objavljenih u časopisu Muzeji 2008–2019.

Pred nama je sedmi broj nove serije časopisa Muzeji, koji je nastao kao rezultat posvećenosti određenog broja članova Društva, Uređivačkog odbora časopisa i recenzenata. Od samog početka, kada je 2008. godine pokrenuta nova serija časopisa Muzeji, susrećemo se sa problemom njegovog kontinuiranog publikovanja. Kvalitetan sadržaj i stalnost u njegovom izlaženju su preduslov za vrednovanje časopisa Muzeji u kategorizaciji domaćih naučnih časopisa, što je svakako cilj svih onih koji ga pripremaju i uređuju. U tom smislu, sa zadovoljstvom konstatujemo da je ove godine zabeleženo mnogo veće interesovanje za objavljivanje radova nego u prethodnoj. Tekstovi publikovani u ovom broju samo su jedan od načina da se predstavi deo aktivnosti članova i saradnika Društva, ali i muzejskih institucija. Novi broj časopisa Muzeji predstavlja stručnoj i široj publici trinaest stručnih radova iz oblasti: arheologije, etnologije, istorije umetnosti, savremene umetnosti, muzeologije i muzejske edukacije. U ovom broju možemo pročitati i jedan kritički prikaz na temu koncepta rodne perspektive u muzeološkoj praksi, kao i prikaze dve izložbe i po jedne stručne konferencije i monografije.

Održavanje kontinuiteta u radu Društva treba da bude najsnažniji motiv za sve njegove članove, jer samo tako možemo ostvariti ključni zadatak koji su nam ostavili naši prethodnici, a to je širenje i podizanje na viši nivo društvene svesti o značaju kulturne baštine i kompleksne uloge muzejske delatnosti u njenom očuvanju i zaštiti. U tom smislu, podsećam da se naredne godine navršava dvadeset godina od obnavljanja Muzejskog društva Srbije uz želju da zajedničkim radom i međusobnim razumevanjem jubilej obeležimo na najbolji mogući način.

Časopis „Muzeji 7/2020“ možete preuzeti sa sledećeg linka ili iz sekcije sa našim izdanjima.


Gordana V. Pajić