sekcije-bibliotekari-knjizari-01

Sekcija muzejskih bibliotekara i knjižničara

  • konstituisana 14. aprila 2004. godine

 

Bojana Petraš

Narodni muzej Zrenjanin

vidovicbojana.nmz@gmail.com