Sekcija muzejskih bibliotekara i knjižničara

Inicijativa za osnivanje Sekcije muzejskih bibliotekara i knjižničara pri Muzejskom društvu Srbije pokrenuta je jula 2003. godine, kada je poslat prvi upitnik svim muzejima u cilju definisanja tačnog broja specijalnih muzejskih biblioteka, odnosno bibliotekara i knjižničara koji u njima rade.  Ipak, zvaničan početak rada vezuje se za 14. april 2004. godine, kada je na sastanku izabrano rukovodstvo i napravljen plan i program budućeg delovanja Sekcije u okviru Društva.
Pored osnovnog i  jednog od najvažnijih zadatka Sekcije – povezivanje i saradnja specijalnih biblioteka, rad Sekcije zasniva se i na konstantnom stručnom usavršavanju članova, zastupanju profesionalnih interesa muzejskih i galerijskih bibliotekara i knjižničara, širenju svesti o značaju specijalnih biblioteka i njihovom očuvanju, pružanje pomoći u osnivanju stručnih biblioteka, kao i saradnja sa drugim strukovnim nacionalnim i međunarodnim udruženjima.
Današnja Sekcija broji oko trideset aktivnih članova koji redovno prisustvuju  godišnjim sastancima, edukativnim i akreditovanim seminarima, predavanjima i slično, a učestvuju i u radu Muzejskog društva Srbije, kroz godišnje skupštine i sastanke. Članovi Sekcije takođe učestvuju u organizaciji organa i tela ne samo Muzejskog društva Srbije nego i drugih strukovnih nacionalnih i međunarodnih organizacija. Zahvaljujući tome, čest je slučaj da su naši članovi stipendisti prestižnih strukovnih programa ili učesnici na različitim konferencijama i stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu.
Rad Sekcije je kontinuiran, aktivan i raznovrstan, zahvaljujući razvijenoj komunikaciji, povezanosti i entuzijazmu kolega. Kroz edukaciju, usavršavanje i delovanje njenih članova konstantno se unapređuje rad specijalnih biblioteka, promoviše bibliotečka struka i same specijalne biblioteke, čime je obezbeđen njihov opstanak i razvoj.

Sastanak Sekcije muzejskih bibliotekara i knjižničara MDS
15. oktobar 2020.

Dana 15. oktobra 2020. godine održan je sastanak Sekcije muzejskih bibliotekara i knjižničara MDS preko platforme Zoom.
Sastanku je prisustvovalo dvanaest članova Sekcije iz različitih ustanova i gradova u Srbiji. Na sastanku se govorilo o načinu budućeg rada Sekcije i prilagođavanju današnjim (epidemiološkim) uslovima, dogovoren je dalji plan rada i odabrane su teme i seminari koji su zaposlenima u specijalnim bibliotekama korisni za dalji rad i unapređenje u struci.
Takođe je dogovoreno da će se, do stabilizovanja epidemiološke situacije u zemlji, rad Sekcija pretežno nastaviti putem mejlova ili organizovanjem onlajn sastanaka i predavanja.

Spisak organizovanih seminara Sekcije muzejskih bibliotekara i knjižničara MDS
Akreditovani seminari i predavanja (od 2011. do 2020. god.):

1. Seminar „Demokratizacija digitalizacije u bibliotekama„, predavači Nataša Dakić, Aleksandra Trtovac i  Jelena Andonovski, utorak, 26. novembra 2019. sa početkom u 10 časova, u prostoru Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“ (Bulevar kralja Aleksandra 71, Beograd).

foto

2.    Predavanje „Evropeana: evropske integracije u oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa„, predavač Tamara Butigan Vučaj, načelnica Odeljenja za razvoj digitalne biblioteke i mikrofilmovanje Narodne biblioteke Srbije, ponedeljak, 23. septembra 2019. u 12 časova, u prostoru Muzeja primenjene umetnosti (Vuka Karadžića 18, Beograd).

3.    Akreditovani seminar „Elektronska obrada starih i retkih knjiga„, 23. oktobar 2017. u prostoru Elektronske čitaonice Bibliteke „Dragan Lukić“. Predavači – Novka Šokica-Šuvaković, Aleksandra Drapšin i Svetlana Vučković iz Biblioteke Matice srpske iz Novog Sada.

4.    Akreditovani seminar „Autorsko pravo u bibliotečko-informacionoj delatnosti“, 1. decembar 2016. u Etnografskom muzeju u Beogradu,  predavači – dr Tatjana Brzulović Stanisavljević i dr Dragana Stolić iz Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“.
foto

5.    Akreditovani seminar “Šta posle skeniranja? Digitalizacija bibliotečke građe i korišćenje digitalnih kolekcija”, predavači  dr Bogdan Trifunović i Aleksandar Vukajlović, 12. maj 2015. godine u prostoru Galerije-legata Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića.
foto

6.  Predavanje „Upravljanje konfliktima u bibliotekama: u susret efikasnog radnog okruženja“ – predavač Jelena Jovin, 11. decembar 2015. godine, u Biblioteci Matice srpske i 5. oktobra 2016. u Narodnom muzeju u Čačku.
foto

7.   Predavanje „Bibliografski izvori i srpska retrospektivna bibliografija“ – predavač Marija Bogdanović iz NBS, u Narodnom muzeju u Kraljevu, 20. novembra 2015.

8.    Predavanje „Fenomen plagiranja nekad i sad“ – predavač Tatjana Brzulović Stanisavljević, MA bibliotekar savetnik i načelnica Sektora nabavke i obrade u Univerzitetskoj biblioteci „Svetozar Marković“, 28. februara 2014. u prostoru Galerije-Legata Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića.

9.    Povodom obeležavanja Međunarodnog dana knjige, predavanje  „Creative Commons, Copyright i Copyfight„, održala Nevenka Antić, Creative Commons Serbia Legal Project Lead, 23. aprila 2014. u prostoru Muzeja istorije Jugoslavije.

10.    Tribina „Creative commons – kreativnost i društvo znanja“, održana 25. juna 2014.u prostoru Galerije Petar Dobrović. Na tribini su učestvovali: Nevenka Antić, Mile Kiš, Creative Commons Serbia, Vikimedija Srbije; Jelena Andonovski, Aleksandra Popović, Sanja Antonić,Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“, Beograd; Milica Ševkušić, Biblioteka Instituta tehničkih nauka, SANU; Vesna Opavski, doktorant, Fakultet likovnih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu.

11.    Predavanje „Stručno usavršavanje i sticanje zvanja u bibliotečko-informacionoj delatnosti“ – predavač Novka Šokica Šuvaković, zamenik upravnika i rukovodilac Odeljenja za matične poslove i Referalni centar Biblioteke Matice Srpske, 30. septembra 2014. godine, u prostoru Muzeja Vojvodine u Novom Sadu.

12.    Predavanje „Mere  tehničke zaštite stare i retke bibliotečke građe – konzervacija i restauracija  papira i pergamenta” – predavač Željko Mladićević, načelnik Odeljenja za zaštitu, konzervaciju i restauraciju Narodne biblioteke Srbije, 19. marta 2013. u Galeriji Petra Dobrovića u Beogradu. Kao dodatni deo predavanja i organizovana je poseta Odeljenju za zaštitu, konzervaciju papira i pergamenta u NBS.

foto

13.    „Partnerski program Gugl knjige kao kanal promovisanja muzejskih izdanja”, je bila tema Milice Ševkušić, bibliotekara Instututa tehničkih nauka SANU, predstavljena 26. septembra 2013. u Galeriji-legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića u Beogradu.

14.    Temu „Portal Europeana i elektronski izvori Kobson-a namenjeni muzejskim bibliotekama”, izložila je mr Sanja Antonić iz Odeljenja za naučne informacije i edukaciju,  Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković”, 19. novembra 2013. Takođe u Galeriji-legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića.

15.    Predavanje “Da li biblioteke imaju šta da rade kada je sve na E? Imaju, i to onoliko” – predavač Biljana Kosanović, načelnica Odeljenja za naučne informacije u NBS, održano je 23. aprila  2012. u  Galeriji Petra Dobrovića.

16.    Predavanje “Formiranje i vođenje zbirki starih i retkih knjiga” – predavač Dejan Vukićević. Predavanje je održano Narodnom muzeju u Kraljevu, 21. septembra 2012.godine.

17.    Prezentacije projekata Aleksandre Mirčić „Evropski kontekst srpskog nadrealizma“ i projekta elektronske čitaonice Katarine Krstić „Čitajte o Muzeju savremene umetnosti“, održane su 5. oktobra 2012. god. u Legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića.
foto

18.    Predavanje „Autorsko pravo: pojam, zakonska regulativa i biblioteke“. Predavanje je održala Tatjana Brzulović Stanisavljević, bibliotekar-savetnik i načelnica Sektora nabavke i obrade u Univerzitetskoj biblioteci „Svetozar Marković“,  24. novembra 2011. godine, u prostoru Galerije Petra Dobrovića.

19.  U petak, 29. maja 2020. godine, održan je besplatan vebinar u organizaciji Sekcije muzejskih bibliotekara i knjižničara Muzejskog društva Srbije za bibliotekare specijalnih biblioteka u Srbiji. Na vebinaru je o temi  Transformacija specijalnih biblioteka i njihova održivost u 21. veku govorila dr Gina de Alvis, nezavisni istraživač u bibliotečko-informacionoj delatnosti iz Singapura. Uvodnu reč održala je predsednica Sekcije muzejskih bibliotekara i knjižničara Bojana Petraš, koja je između ostalog bila inicijator i koordinator ovog predavanja.

Na vebinaru su obrađivane savremene tendencije u bibliotekarstvu, predstavljeni modernizovani prostori i usluge javnih i specijalnih biblioteka u svetu, a istaknuta je i potreba za pronalaženjem novih tipova saradnje u okviru ustanova. Takođe je predstavljena i planirana studija, koja će biti sprovedena u narednom periodu, a baviće se trenutnim stanjem i okolnostima u kojima se nalaze specijalne biblioteke u Srbiji.

Bojana Petraš
Narodni muzej Zrenjanin
vidovicbojana.nmz@gmail.com