Sekcija muzejskih bibliotekara i knjižničara

Inicijativa za osnivanje Sekcije muzejskih bibliotekara i knjižničara pri Muzejskom društvu Srbije pokrenuta je jula 2003. godine, kada je poslat prvi upitnik svim muzejima u cilju definisanja tačnog broja specijalnih muzejskih biblioteka, odnosno bibliotekara i knjižničara koji u njima rade.  Ipak, zvaničan početak rada vezuje se za 14. april 2004. godine, kada je na sastanku izabrano rukovodstvo i napravljen plan i program budućeg delovanja Sekcije u okviru Društva.
Pored osnovnog i  jednog od najvažnijih zadatka Sekcije – povezivanje i saradnja specijalnih biblioteka, rad Sekcije zasniva se i na konstantnom stručnom usavršavanju članova, zastupanju profesionalnih interesa muzejskih i galerijskih bibliotekara i knjižničara, širenju svesti o značaju specijalnih biblioteka i njihovom očuvanju, pružanje pomoći u osnivanju stručnih biblioteka, kao i saradnja sa drugim strukovnim nacionalnim i međunarodnim udruženjima.
Današnja Sekcija broji oko trideset aktivnih članova koji redovno prisustvuju  godišnjim sastancima, edukativnim i akreditovanim seminarima, predavanjima i slično, a učestvuju i u radu Muzejskog društva Srbije, kroz godišnje skupštine i sastanke. Članovi Sekcije takođe učestvuju u organizaciji organa i tela ne samo Muzejskog društva Srbije nego i drugih strukovnih nacionalnih i međunarodnih organizacija. Zahvaljujući tome, čest je slučaj da su naši članovi stipendisti prestižnih strukovnih programa ili učesnici na različitim konferencijama i stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu.
Rad Sekcije je kontinuiran, aktivan i raznovrstan, zahvaljujući razvijenoj komunikaciji, povezanosti i entuzijazmu kolega. Kroz edukaciju, usavršavanje i delovanje njenih članova konstantno se unapređuje rad specijalnih biblioteka, promoviše bibliotečka struka i same specijalne biblioteke, čime je obezbeđen njihov opstanak i razvoj.

Stručni skup Male biblioteke – velika dela

Sekcije muzejskih bibliotekara i knjižničara Muzejskog društva Srbije i Podružnice specijalnih biblioteka Bibliotekarskog društva Srbije

U ponedeljak, 9. oktobra 2023. godine od 10 do 16 č. organizovan je stručni skup koji je okupio prvenstveno stručnjake iz specijalnih muzejskih bilioteka u Srbiji, kao i bibliotekare iz javnih biblioteka kao i specijalnih biblioteka instituta, arhiva i škola.  Skup je organizovan na inicijativu predsednice Sekcije muzejskih bibliotekara i knjižničara MDS-a – Bojane Petraš, i predsednice Podružnice specijalnih biblioteka Bibliotekarskog društva Srbije – Aleksandre Mirčić, a projekat je podržalo i Ministarstvo kulture Republike Srbije, na javnom konkursu za dodelu sredstava za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti bibliotečko-informacione delatnosti u 2023. godini.

Ciljevi Stručnog skupa su višestruki: okupljanje bibliotečkih stručnjaka i razmena iskustava, predstavljanje i diskusija o temama koje za sve nas predstavljaju svojevrsne izazove i razvijaju nedoumice, kao i teskobe u pronalaženju njihovog rešenja, uključivanje bibliotekara u rad Sekcije MDS-a i Podružnice BDS-a, kao i pronalaženje konkretnih rešenja i alata za budući rad povezan sa izabranim temama Skupa.

Teme na Stručnom skupu su pažljivo odabrane, nakon mnogobrojnih konsultacija i sastanaka sa članovima Sekcije MDS-a i Podružnice BDS-a. Za predavače su pozvane kolege iz različitih oblasti koje su na najbolji način mogle da odgovore na date teme.

Program su otvorile organizatorke skupa Bojana Petraš i Aleksandra Mirčić, nakon čega se prisutnima u ime Muzejskog društva Srbije obratila članica Izvršnog odbora dr Ivana Ćirić, a nakon nje se u ime Bibliotekarskog društva Srbije obratila preko video-poruke i Jelena Glišović, predsednica BDS. Program je dalje obuhvatao 9 predavača iz različitih institucija, koji su izložili svoje prijavljene teme, a nakon svake teme održana je i diskusija sa prisutnim članovima.

Skup je tematski bio podeljen na dva bloka.

Prvi blok je trajao od 10 do 13 č. i obuhvatio je temu  Stručna praksa, volonteri i asistencija u biblioteci , a drugi blok je trajao od 14 do 16 č. i obuhvatio teme vezane za Digitalizaciju građe i savremeniji pristupi korisnicima na mreži.

Stručnom skupu su prisustvovali bibliotekari uglavnom iz specijalnih biblioteka iz cele Srbije (Niša, Zaječara, Smedereva, Požarevca, Novog Sada) kao i iz Beograda (ukupno 40 kolega iz različitih institucija i 10 studenata završne godine sa Katedre za bibliotekarstvo Filološkog fakulteta u Beogradu). Aktivno učešće bibliotekara putem pitanja i komentara nakon svakog predavanja pokazalo je aktuelnosti tema koje su obrađene.

Sekcije muzejskih bibliotekara MDS na 19. konferenciji Bibliotekarskog društva Srbije

Konferencija Bibliotekarskog društva Srbije održana je od 14. do 16. decembra 2022. godine u Narodnoj biblioteci u Beogradu. Devetnaesta konferencija pod nazivom Udruživanje, povezivanje i umrežavanje bibliotekara, okupila je stručnjake iz cele zemlje, kao i regiona.  Održana je u okviru obeležavanja jubileja 75 godina osnivanja Društva. Učesnici su imali priliku da prisustvuju predavanjima, radionicama, poster sesijama, a dodeljene su i nagrade i druga priznanja pojedincima i organizacijama povodom Dana bibliotekara i jubileja.

Bojana Petraš, predsednica Sekcije muzejskih bibliotekara i knjižničara Muzejskog društva Srbije i bibliotekarka specijalne muzejske biblioteke Narodnog muzeja Zrenjanin, učestvovala je na poster sesiji, gde je u saradnji sa koleginicom i sekretarkom Sekcije iz Etnografskog muzeja Jelenom Pušicom, predstavila rad Sekcije muzejskih bibliotekara i knjižničara MDS-a.

Sekcija uskoro obeležava dve decenije postojanja, stoga je ovo bila jedinstvena prilika da se bibliotečkim stručnjacima predstavi rad jednog udruženja koje deluje u okviru institucija čija primarna delatnost nije bibliotečka. Najvažniji zadaci Sekcije od samog osnivanja 2004. godine podrazumevaju udruživanje, podršku, edukaciju, usavršavanje i promociju rada specijalnih muzejskih biblioteka, bibliotečke struke i njihovih zaposlenih.

Kroz plakat i prezentaciju istaknut je i značaj specijalnih biblioteka i sručnjaka koji u njima rade. Krug svakog muzejskog istraživanja započinje  i završava se u biblioteci – od istraživanja literature do publikacije koja ostaje sačuvani trag u fondu nakon završetka svake izložbe – stoga ove biblioteke predstavljaju svojevrsne čuvare muzeološke misli u Srbiji. Rad svake muzejske biblioteke jedna je posebna priča, koja uprkos specijalnim uslovima u kojima posluje i specifičnim korisnicima, kroz udruživanje, podršku i zajedničke projekte kontinuiramo radi na očuvanju našeg kulturnog nasleđa.

Sekcija muzejskih bibliotekara i knjižničara MDS
U sredu, 2. novembra 2022. godine, u Specijalnoj biblioteci Etnografskog muzeja u Beogradu održan je akreditovan stručni seminar „Biblioteke koje ljudi žele : design thinking metodologija” za članove Sekcije muzejskih biblitekara i knjižničara MDS. Predavanje i radionicu održala je Milica Matijević, diplomirani bibliotekar savetnik u biblioteci “Dimitrije Tucović“ u Lazarevcu.

Pored razmene iskustava u razgovoru sa drugim kolegama iz specijalnih muzejskih biblioteka, učesnici seminara upoznali su se sa drugačijim metodama i novim alatima koje mogu upotrebiti za rešavanje projektnih, ali i svakodnevnih izazova u poslovanju. Upotrebom ovih veština i ovakvog pristupa u radu polaznicima je dostupan alat koji će im pomoći u poboljšanju postojećih, ali i stvaranju novih usluga za korisnike, a omogućiće im da suštinski izmene dosadašnji način na koji rade unutar svojih organizacija i timova.
Svi polaznici seminara prošli su kroz teorijski i praktični deo radionice, a po završetku su dodeljene potvrde o završenom akreditovanom programu.

Sastanak Sekcije muzejskih bibliotekara i knjižničara MDS
15. oktobar 2020.

Dana 15. oktobra 2020. godine održan je sastanak Sekcije muzejskih bibliotekara i knjižničara MDS preko platforme Zoom.
Sastanku je prisustvovalo dvanaest članova Sekcije iz različitih ustanova i gradova u Srbiji. Na sastanku se govorilo o načinu budućeg rada Sekcije i prilagođavanju današnjim (epidemiološkim) uslovima, dogovoren je dalji plan rada i odabrane su teme i seminari koji su zaposlenima u specijalnim bibliotekama korisni za dalji rad i unapređenje u struci.
Takođe je dogovoreno da će se, do stabilizovanja epidemiološke situacije u zemlji, rad Sekcija pretežno nastaviti putem mejlova ili organizovanjem onlajn sastanaka i predavanja.

Spisak organizovanih seminara Sekcije muzejskih bibliotekara i knjižničara MDS
Akreditovani seminari i predavanja (od 2011. do 2020. god.):

1. Seminar „Demokratizacija digitalizacije u bibliotekama„, predavači Nataša Dakić, Aleksandra Trtovac i  Jelena Andonovski, utorak, 26. novembra 2019. sa početkom u 10 časova, u prostoru Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“ (Bulevar kralja Aleksandra 71, Beograd).

foto

2.    Predavanje „Evropeana: evropske integracije u oblasti digitalizacije kulturnog nasleđa„, predavač Tamara Butigan Vučaj, načelnica Odeljenja za razvoj digitalne biblioteke i mikrofilmovanje Narodne biblioteke Srbije, ponedeljak, 23. septembra 2019. u 12 časova, u prostoru Muzeja primenjene umetnosti (Vuka Karadžića 18, Beograd).

3.    Akreditovani seminar „Elektronska obrada starih i retkih knjiga„, 23. oktobar 2017. u prostoru Elektronske čitaonice Bibliteke „Dragan Lukić“. Predavači – Novka Šokica-Šuvaković, Aleksandra Drapšin i Svetlana Vučković iz Biblioteke Matice srpske iz Novog Sada.

4.    Akreditovani seminar „Autorsko pravo u bibliotečko-informacionoj delatnosti“, 1. decembar 2016. u Etnografskom muzeju u Beogradu,  predavači – dr Tatjana Brzulović Stanisavljević i dr Dragana Stolić iz Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“.
foto

5.    Akreditovani seminar “Šta posle skeniranja? Digitalizacija bibliotečke građe i korišćenje digitalnih kolekcija”, predavači  dr Bogdan Trifunović i Aleksandar Vukajlović, 12. maj 2015. godine u prostoru Galerije-legata Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića.
foto

6.  Predavanje „Upravljanje konfliktima u bibliotekama: u susret efikasnog radnog okruženja“ – predavač Jelena Jovin, 11. decembar 2015. godine, u Biblioteci Matice srpske i 5. oktobra 2016. u Narodnom muzeju u Čačku.
foto

7.   Predavanje „Bibliografski izvori i srpska retrospektivna bibliografija“ – predavač Marija Bogdanović iz NBS, u Narodnom muzeju u Kraljevu, 20. novembra 2015.

8.    Predavanje „Fenomen plagiranja nekad i sad“ – predavač Tatjana Brzulović Stanisavljević, MA bibliotekar savetnik i načelnica Sektora nabavke i obrade u Univerzitetskoj biblioteci „Svetozar Marković“, 28. februara 2014. u prostoru Galerije-Legata Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića.

9.    Povodom obeležavanja Međunarodnog dana knjige, predavanje  „Creative Commons, Copyright i Copyfight„, održala Nevenka Antić, Creative Commons Serbia Legal Project Lead, 23. aprila 2014. u prostoru Muzeja istorije Jugoslavije.

10.    Tribina „Creative commons – kreativnost i društvo znanja“, održana 25. juna 2014.u prostoru Galerije Petar Dobrović. Na tribini su učestvovali: Nevenka Antić, Mile Kiš, Creative Commons Serbia, Vikimedija Srbije; Jelena Andonovski, Aleksandra Popović, Sanja Antonić,Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“, Beograd; Milica Ševkušić, Biblioteka Instituta tehničkih nauka, SANU; Vesna Opavski, doktorant, Fakultet likovnih umetnosti, Univerzitet umetnosti u Beogradu.

11.    Predavanje „Stručno usavršavanje i sticanje zvanja u bibliotečko-informacionoj delatnosti“ – predavač Novka Šokica Šuvaković, zamenik upravnika i rukovodilac Odeljenja za matične poslove i Referalni centar Biblioteke Matice Srpske, 30. septembra 2014. godine, u prostoru Muzeja Vojvodine u Novom Sadu.

12.    Predavanje „Mere  tehničke zaštite stare i retke bibliotečke građe – konzervacija i restauracija  papira i pergamenta” – predavač Željko Mladićević, načelnik Odeljenja za zaštitu, konzervaciju i restauraciju Narodne biblioteke Srbije, 19. marta 2013. u Galeriji Petra Dobrovića u Beogradu. Kao dodatni deo predavanja i organizovana je poseta Odeljenju za zaštitu, konzervaciju papira i pergamenta u NBS.

foto

13.    „Partnerski program Gugl knjige kao kanal promovisanja muzejskih izdanja”, je bila tema Milice Ševkušić, bibliotekara Instututa tehničkih nauka SANU, predstavljena 26. septembra 2013. u Galeriji-legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića u Beogradu.

14.    Temu „Portal Europeana i elektronski izvori Kobson-a namenjeni muzejskim bibliotekama”, izložila je mr Sanja Antonić iz Odeljenja za naučne informacije i edukaciju,  Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković”, 19. novembra 2013. Takođe u Galeriji-legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića.

15.    Predavanje “Da li biblioteke imaju šta da rade kada je sve na E? Imaju, i to onoliko” – predavač Biljana Kosanović, načelnica Odeljenja za naučne informacije u NBS, održano je 23. aprila  2012. u  Galeriji Petra Dobrovića.

16.    Predavanje “Formiranje i vođenje zbirki starih i retkih knjiga” – predavač Dejan Vukićević. Predavanje je održano Narodnom muzeju u Kraljevu, 21. septembra 2012.godine.

17.    Prezentacije projekata Aleksandre Mirčić „Evropski kontekst srpskog nadrealizma“ i projekta elektronske čitaonice Katarine Krstić „Čitajte o Muzeju savremene umetnosti“, održane su 5. oktobra 2012. god. u Legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića.
foto

18.    Predavanje „Autorsko pravo: pojam, zakonska regulativa i biblioteke“. Predavanje je održala Tatjana Brzulović Stanisavljević, bibliotekar-savetnik i načelnica Sektora nabavke i obrade u Univerzitetskoj biblioteci „Svetozar Marković“,  24. novembra 2011. godine, u prostoru Galerije Petra Dobrovića.

19.  U petak, 29. maja 2020. godine, održan je besplatan vebinar u organizaciji Sekcije muzejskih bibliotekara i knjižničara Muzejskog društva Srbije za bibliotekare specijalnih biblioteka u Srbiji. Na vebinaru je o temi  Transformacija specijalnih biblioteka i njihova održivost u 21. veku govorila dr Gina de Alvis, nezavisni istraživač u bibliotečko-informacionoj delatnosti iz Singapura. Uvodnu reč održala je predsednica Sekcije muzejskih bibliotekara i knjižničara Bojana Petraš, koja je između ostalog bila inicijator i koordinator ovog predavanja.

Na vebinaru su obrađivane savremene tendencije u bibliotekarstvu, predstavljeni modernizovani prostori i usluge javnih i specijalnih biblioteka u svetu, a istaknuta je i potreba za pronalaženjem novih tipova saradnje u okviru ustanova. Takođe je predstavljena i planirana studija, koja će biti sprovedena u narednom periodu, a baviće se trenutnim stanjem i okolnostima u kojima se nalaze specijalne biblioteke u Srbiji.

Bojana Petraš
Narodni muzej Zrenjanin
vidovicbojana.nmz@gmail.com