Struktura MDS-a

ORGANI I TELA DRUŠTVAPREDSEDNICI SEKCIJA

Predsednik Muzejskog društva Srbije u periodu 2017-2020. godine

person-she

Gordana Pajić

Narodni muzej Valjevo

23bobita@gmail.com

Članovi Izvršnog odbora MDS u periodu 2017-2020. godine

person-she

Marina Vlaisavljević,

blagajnik Društva

Narodni muzej
u Nišu

person-she

Dr Dušica Bojić

Istorijski muzej Srbije,
Beograd

person-she

Mr Lidija Mustedanagić

Muzej Vojvodine Novi Sad

lidija.mustedanagic@muzejvojvodine.org.rs

]

person-she

Mr Aleksandra Savić

Prirodnjački muzej u Beogradu

 

 

person-she

Snežana Šaponjić Ašanin,

sekretar Društva

Narodni muzej,
Čačak

Čedomir Janičić

Gradski muzej
Sombor

Članovi Nadzornog odbora u periodu 2017-2020. godine

person-she

Anđelija Radović

Vojni muzej,
Beograd

E – mail

person-she

Ivana Ćirjaković

Narodni muzej,
Čačak

E – mail

person-she

Duško Grbović, predsednik

Zavičajni muzej,
Jagodina

E – mail

Članovi Suda časti u periodu 2017-2020. godine

person-she

Veselinka Kastratović, predsednica

Muzej istorije Jugoslavije,

Beograd

E – mail

person-she

Emila Petrović,

Muzej Kraine
Negotin

E – mail

person-she

Aleksandar Marušić

Muzej rudničko takovskog kraja,
E – mail

Članovi Komisije za nagrade i priznanja MDS
u priodu 2017-2020. godine

person-she

Mr Tijana Stanković Pešterac,

predsednica, Muzej Vojvodine

Novi Sad

tijana.pesterac@muzejvojvodine.org.rs

 

person-she

Delfina Rajić

Narodni muzej,
Čačak

E – mail

person-she

Mirko Grlica

Gradski muzej
Subotica

E – mail

person-she

Ljiljana Trifunović

Muzej Vojvodine 
Novi Sad

E – mail

person-she

Dr Ljubiša Vasiljević

Narodni muzej,
Kruševac

E – mail

person-she

Darko Žarić

Narodni muzej
Toplice, Prokuplje

E – mail

person-she

Bojana Ilić

Vojni muzej Beograd

E – mail
 
 

 

 

1. SEKCIJA BIBLIOTEKARA I KNJIŽNIČARA

(konstituisana 14. aprila 2004. godine)

person-she

Bojana Petraš

Narodni muzej Zrenjanin

E – mail

2. SEKCIJA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I MARKETING

(PRIMA) (konstituisana 10. juna 2004. godine)

person-he

Dr Ljubiša Vasiljević

Narodni muzej
Kruševac

E – mail

3. SEKCIJA ISTORIČARA

(konstituisana 11. marta 2005. godine)

person-she

Darko Žarić

Narodni muzej Toplice
Prokuplje

E – mail

4. ETNOLOŠKA SEKCIJA

(konstituisana 23. aprila 2005. godine)

person-she

Ivana Jovanović Gudurić

Muzej grada
Novog Sada

E – mail

5. SEKCIJA ISTORIČARA UMETNOSTI

(konstituisana 18. maja 2009. godine)

person-she

dr Dragana Kovačić, Narodni muzej u Beogradu

E – mail