Sekcija istoričara umetnosti

Stručni skup „Biti kustos 3: Redefinisanje stručne pozicije“, u organizaciji Sekcije istoričara umetnosti Muzejskog društva Srbije i Zavičajnog muzeja Knjaževac, održan je 30. i 31. oktobra 2023. godine u Knjaževcu. U ponedeljak, 30. oktobra održan je programski deo u okviru kojeg su izlagale koleginice istoričarke umetnosti, koje doprinose muzeološkom životu Srbije sa pozicije muzejskih edukatora, pedagoga, kustosa zbirki i dr.

Učesnici skupa sede u sali

Pozdravnu reč prisutnim kolegama održali su Milan Živković, direktor Zavičajnog muzeja Knjaževac, dr Dragana Kovačić, u ime Izvršnog odbora Muzejskog društva Srbije i Ivana Arađan, predsednica Sekcije istoričara umetnosti Muzejskog društva Srbije. Predavanja su održale: Milena Milošević Micić, Tanja Vićentić, Dena Babajić, Dragana Božović, Senka Ristivojević i Ivana Arađan.

Učesnici skupa sede u sali

Nakon izlaganja, održana je diskusija u vezi sa izlaganjima, na temu rada sa publikom svih starosnih kategorija i iskustvima u priređivanju edukativnih programa u muzejima. Zaključak je bio da su sva izlaganja bila izuzetno zanimljiva, originalna i predstavila programe ili rezultate višegodišnjih iskustava rada kustosa-istoričara u polju edukacije. Nakon završenog programskog dela, učesnici skupa su posetili Muzej grada u kući Ace Stanojevića i stalnu postavku Zavičajnog muzeja Knjaževac.

Drugog dana skupa, domaćin je za učesnike organizovao obilaske objekata u sastavu Zavičajnog muzeja Knjaževac – Arheo-etno parka Ravna i arheološkog lokaliteta Timacum Minus, kao i obilazak spomenika kulture Bogorodičine crkve u Donjoj Kamenici. Na samom kraju druženja, usledila je poseta „Vinariji Jović“.

  • Sekcija je konstituisana 18. maja 2009. godine

Ivana Arađan
kustos Narodni muzej Zrenjanin
ivana.aradjan{at}gmail.com