Članovi statusne komisije

1.    Branislava Jordanović, muzejski savetnik u penziji, Beograd– predsednik Komisije
jordanovicbrana@gmail.com,    063 86 75 856

2.    Jelena Dergenc, viša kustoskinja Narodnog muzeja u Beogradu
jelenadergenc@yahoo.com

3.    Snežana Tomić, muzejski savetnik, Muzej „Staro selo Sirogojno”
snezana.tomic@sirogojno.rs, snezana.sirogojno@gmail.com

4.    Dr Drago Njegovan, direktor Muzeja Vojvodine
direktor@muzejvojvodine.org.rs

5.    Marin Bugar, Narodni muzej Kruševac
marinbugar@gmail.com