NOVI BROJ „MUZEJA 6/2019“

Poštovane kolegepred nama je šesti broj nove serije časopisa MUZEJI,koji  nakon Uvodne reči glavnog i odgovornog urednika donosi sledeće članke:

  1. Marin J. Bugar,Ranohrišćanski mozaik u novoj stalnoj postavci Narodnog muzeja Kruševac-primer prezentacije
  2. Gordana D. Čađenović , Novi nalaz vinčanske figurine iz Vitkova (zaštitna arheološka iskopavanja 2019. godine)
  3. Ivana N. Jovanović, Drugi trijenale umetnosti samoukih vizionara
  4. Biljana B. Grković, Umetnički projekat Prepoznavanje kao način dugoročne partnerske saradnje muzeja i galerija
  5. Dr Ivana D. Ćirić, Fond Muzeja Nikole Tesle
  6. Maja D. Gojković, Bibliografija radova objavljenih u časopisu Muzeji (1948-1965)
  7. Jovanka P. Rašović, Konzervacija i restauracija pitosa iz kasnoantičkog perioda (iz zbirke Narodnog muzeja Kruševac)
  8. Dragan B. Kiurski, Kako deca uče u muzeju?
  9. sci Lebiba F. Džeko, Afrička zbirka Muzeja franjevačkog samostana u Tomislavgradu

U ovom broju možete pročitati i prikaz jedne izložbe i nekoliko knjiga o kojima pišu kolege: Dimitrije M. Mihajlović, dr Ljubiša B. Vasiljević, Kristina Z. Jorgić Stepanović i Svetlana M. Čeković.

Priprema i objavljivanje časopisa finansirani su sredstvima Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije