O Društvu

Muzejsko društvo Srbije je osnovano 08. 11. 2001. i nastavlja rad i tradiciju prethodnog Muzejskog društva Srbije, osnovanog 10. maja 1962. godine.

MDS dobrovoljno, stručno, profesionalno udruženje građana iz oblasti zaštite kulturnih dobara osnovano da štiti interese muzeologije i muzejske delatnosti.

U Društvo se udružuju zaposleni u muzejima, građani, kao i ustanove kulture, preduzeća i druge organizacije i udruženja zainteresovane za rad i razvitak muzeja i muzejske delatnosti. Ustanove kulture, preduzeća i druge organizacije i udruženja se udružuju po osnovu Ugovora i Sporazuma o uzajamnoj saradnji, sponzorstvu, donatorstvu i drugom poslu.

MDS ima tri cilja čijoj realizaciji vode aktivnosti predstavljene u Programu.
Prvi cilj

RAZVIJANJE MUZEOLOGIJE
na nivou teorije i prakse

Drugi cilj

POBOLJŠANJE STATUSA MUZEALACA

Treći cilj

STRUČNO USAVRŠAVANJE

08.11.2001. u Narodnom muzeju u Beogradu održana je Osnivačka skupština Muzejskog društva Srbije. Prisustvovalo je oko 160 predstavanika svih muzeja Srbije. Budućim članovima tada je predstavljen Statut MDS-a, Program MDS-a, i usvojen je Kodeks profesionalne etike (ICOM-a).

Izabrani su privremeni članovi organa i tela (mandat: jedna godina; zadaci: osnivačka dokumenta MDS i priprema Prve redovne skupštine MDS).

Inicijativni odbor sastavljen od članova iz pet muzeja (Narodni muzej u Beogradu, Istorijski muzej Srbije, Muzej grada Beograda i Muzej nauke i tehnike) pokrenuo je osnivanje novog MDS-a. Oslanjajući se na sve dobre tradicije predhodnog Društva koje je trajalo četrdeset godina, povezivalo muzeje Srbije i održavalo mnoge aktivnosti, koje su tokom poslednje decenije zamrle, odlučili smo da osnujemo novo Društvo sa novim odnosom prema muzejima i prema javnosti.