NOVI BROJ „MUZEJI 8/2021.“

Muzeji 8/2021

Muzejsko društvo Srbije ove godine obeležava dvadeset godina od obnavljanja svog rada. Ostvarivanje kontinuiteta u radu kroz redovne i povremene aktivnosti bio je cilj kojem su težili članovi i rukovodstvo u prethodnim godinama. Jedan od važnih zadataka na putu ka ostvarivanju tog cilja bilo je pokretanje nove serije časopisa Muzeji.
Pred nama je osmi broj časopisa, treći u nizu koji priprema aktuelni Uređivački odbor. Finansijska podrška Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije za 2021. godinu omogućila je, kao i prethodnih godina, publikovanje časopisa Muzeji. Veliku zahvalnost dugujemo svim koleginicama i kolegama koji su imali želju da svoje stručne tekstove objave u našem časopi-
su, o čemu svedoči veliko interesovanje i broj poslatih radova. Iz tehničkih razloga nismo bili u mogućnosti da sve prispele tekstove publikujemo u ovom broju, ali se nadamo da će neki od njih biti objavljeni u narednim brojevima
časopisa.
Novi broj časopisa Muzeji predstavlja stručnoj i široj publici trinaest radova koje su pripremili muzejski stručnjaci iz Srbije i Republike Srpske. U skladu sa temama koje su obrađivane u tekstovima, sadržaj ovog broja je formalno koncipiran u dve celine. Stručni radovi o aktivnostima Društva u proteklih dvadeset godina predstavljaju prvu celinu. Prvi u nizu je tekst
Gordane Pajić i Veselinke Kastratović Ristić Dve decenije rada obnovljenog Muzejskog društva Srbije, koji govori o svim važnim segmentima rada Društva u dvadesetogodišnjem periodu. Zatim sledi rad Nagrada „Mihailo Valtrović”
Muzejskog društva Srbije u periodu od 2016. do 2021. godine autorke Aleksandre Savić i tekst Izdanja Muzejskog društva Srbije 2003–2021, koji je pripremila Maja Gojković.
Sledeću celinu predstavljaju radovi različitih sadržaja, a započinju je dva teksta iz oblasti arheologije: Pregled arheoloških istraživanja na lokalitetu Babin grob u Radmiloviću kod Knića koleginice Marije Sarić, kao i rad Radmile Zotović Neka zapažanja o manje zastupljenim kultovima na
području Singidunuma i njegove okoline.
Rad s publikom i muzejska edukacija, kao važni segmenti muzejskog rada, predstavljeni su kroz tri teksta: Novi koncepti pristupačnosti nasleđa osobama sa invaliditetom: mogućnosti i perspektive autorke Bojane Plemić, Drama kao edukativni alat: muzejski teatar u Narodnom muzeju Kikinda kolege Dragana Kiurskog, dok je muzejski pedagog Anđelka Radosavljević autorka rada
Edukativni program „Putujemo u Pariz sa Savom Šumanovićem”.
Tekst koleginice Kristine Jorgić Stepanović Slika neprijatelja u Muzeju Varšavskog ustanka kao deo konstrukcije poljskog identiteta nakon 1989. godine otkriva mogući uticaj istorijske i umetničke interpretacije u muzejskoj postavci na formiranje kolektivnog identiteta.
Deo aktivnosti muzejskih stručnjaka u Republici Srpskoj predstavljen je u radovima Ivane Pandžić Pregled arheoloških istraživanja od kamenog doba do srednjeg vijeka Muzeja Republike Srpske Banja Luka i Tanje Lazić Sembersko etno-domaćinstvo – projekat rekonstrukcije tradicionalnog seoskog domaćin-
stva u Gornjem Crnjelovu kod Bijeljine.
Angažovanje muzeja na prikupljanju muzealija iznosi koleginica Branka Sikimić u tekstu Akvizicije Etnološkog odeljenja Narodnog muzeja Zrenjanin tokom prve dve decenije XXI veka, a osmi broj časopisa Muzeji zaključuje prikaz koleginice Suzane Antić Zbornik „Ivanjdanski običaji valjevskog kraja i susednih oblasti zapadne Srbije”.
U godini u kojoj Muzejsko društvo Srbije obeležava jubilej iskreno zahvaljujem svim njegovim članovima koji su dali doprinos u realizaciji programskih aktivnosti, autorima stručnih radova objavljenih u ovom broju časopisa

Muzeji, recenzentima, Uređivačkom odboru i spoljnim saradnicima. Iskreno se nadam da će zajednički rad, međusobna saradnja i razumevanje doprineti da časopis Muzeji nastavi da donosi kvalitetne stručne tekstove, kao i da će zadržati uspostavljeni kontinuitet izlaženja.

Časopis „Muzeji 8/2021“ možete preuzeti sa sledećeg linka ili iz sekcije sa našim izdanjima.

Gordana V. Pajić