• Novosti
 • Publikacija Muzeji 09/2022

  Publikacija Muzeji 09/2022

  Poštovani čitaoci, pred nama je deveti broj časopisa Muzeji koji je priredio Uređivački odbor u novom sazivu. Kontinuitet u izlaženju časopisa predstavljao je problem, ali u poslednje četiri godine možemo se pohvaliti da časopis ima svoj kontinuitet, što je bio jedan od osnovnih ciljeva pri pokretanju nove serije časopisa Muzeji. Uz finansijsku podršku Ministarstva kulture […]

 • Novosti
 • NOVI BROJ „MUZEJI 8/2021.“

  Muzeji 8/2021

  Muzejsko društvo Srbije ove godine obeležava dvadeset godina od obnavljanja svog rada. Ostvarivanje kontinuiteta u radu kroz redovne i povremene aktivnosti bio je cilj kojem su težili članovi i rukovodstvo u prethodnim godinama. Jedan od važnih zadataka na putu ka ostvarivanju tog cilja bilo je pokretanje nove serije časopisa Muzeji.Pred nama je osmi broj časopisa, […]

 • Publikacije
 • Vodič kroz muzeje Srbije na engleskom jeziku – Guide through the Museums in Serbia

  Muzejsko društvo Srbije je, na inicijativu dr Drage Njegovana, 2016. godine objavilo Vodič kroz muzeje Srbije i tako se pridružilo zemljama u regionu koje su već ranije napravile ovako značajne publikacije, kako za komercijalnu i široku publiku, tako i za stručnjake koji rade po muzejima i srodnim ustanovama. U njemu su predstavljeni skoro svi muzeji […]

 • Publikacije
 • NOVI BROJ „MUZEJA 7/2020“

  Od obnavljanja Muzejskog društva Srbije (u daljem tekstu: Društvo) 2001.godine, ostvarivanje postavljenih ciljeva i zadataka obavlja se i kroz izdavačku delatnost, publikovanjem godišnjih Biltena, časopisa Muzeji, zbornikaradova sa stručnih skupova, knjiga. Ovogodišnji projekat Društva Prezentacija muzejske delatnosti u aktivnostima Muzejskog društva Srbije stavio je akcenat upravo na njegovu izdavačku delatnost sa planiranim publikovanjem Biltena 12, […]