PRODUŽEN ROK ZA SLANJE PRIJAVA ZA NAGRADU „MIHAILO VALTROVIĆ“

Poštovane koleginice i kolege, na 14. elektronskom sastanku IO MDS sa drugim organima i telima, a koji je održan 17/19. marta 2021. zaključeno je da Komisija za nagrade i priznanja donese konačnu odluku da li da se rok za slanje prijava produži.

Komisija je donela odluku da se rok za dostavljanje prijava na Konkurs za dodeljivanje nagrade „Mihailo Valtrović“ u 2021. godini za period januar–decembar 2020. produži do 30. 04. 2021. godine.

Takođe, dogovoreno je da u prijavu mogu biti uključeni i projekti koji su započeti u 2020. godini, a realizovani tokom januara i februara 2021. zbog pandemije virusa Kovid-19.

Hvala svima na razumevanju

Komisija za nagrade i priznanja MDS

IO MDS