• Novosti
 • Poziv na Godišnju skupštinu Muzejskog društva Srbije

      Na osnovu člana 24 Statuta Muzejskog društva Srbije (MDS) i Poslovnika o radu Skupštine MDS sazivam redovnu Godišnju skupštinu MDS, koja će se održati 24. marta 2020. godine u Sali Makavejeva Jugoslovenska kinoteka, Beograd Uzun Mirkova 1, sa početkom u 12 časova. Za Godišnju skupštinu MDS predlažem sledeći  DNEVNI RED Usvajanje Zapisnika sa Skupštine MDS, […]

 • Novosti
 • Zapisnik sa sednice MDS, održane 20.03.2019. godine u Etnografskom muzeju u Beogradu

  Dnevni red: 1.Usvajanje zapisnika sa Skupštine MDS održane 19.03.2018.g.; 2.Izveštaj o radu MDS-a  za 2018. godinu; 3. Izveštaj o radu organa i tela za 2018. godinu    4. Plan rada za 2019. godinu; 5.Razno  1. Zapisnik sa Skupštine MDS, održane 19.03.2018. godine usvojen je jednoglasno. 2. U proteklom periodu održane su dve skupštine Muzejskog društva Srbije. […]

 • Novosti
 • IZVEŠTAJ O RADU MUZEJSKOG DRUŠTVA SRBIJE za period mart 2019 – mart 2020.

      Aktivnost Muzejskog društva Srbije (u daljem tekstu MDS-Društva) u 2019. godini čine objedinjene aktivnosti IO, predsednice, ali i svih organa i tela MDS. IO i predsednica Muzejskog društva Srbije koordinirali su sa ostalim saradnicima u realizaciji planiranih poslova za  2019. godinu i radilo se u skladu sa Statutom MDS i Poslovnikom o radu IO.  […]

 • Novosti
 • PLAN RADA MUZEJSKOG DRUŠTVA SRBIJE ZA 2020. GODINU

  Aktivnosti Muzejskog društva Srbije  (u daljem tekstu MDS) odvijaće se u skladu sa Statutom Društva i njegovim osnovnim ciljevima: razvoju muzeologije, poboljšanju statusa muzealaca i stručnom usavršavanju. Rad MDS uslovljen je finansijskim sredstvima (redovnim od pojedinačnih i kolektivnih članarina i/ili finansiranje po projektima) ali i angažovanjem svih članova (kako onih koji su u organima i […]