• Novosti
  • SKUPŠTINA MDS – ELEKTRONSKA

    Na osnovu člana 24 Statuta Muzejskog društva Srbije, sazivam radnu elektronsku Skupštinu Muzejskog društva Srbije , koja će se održati od 20. aprila sa početkom u 12 sati do 25. aprila 2021. godine do 12 sati Za radnu elektronsku Skupštinu predlažem sledeći DNEVNI RED 1.Usvajanje Dnevnog reda.2.Usvajanje Zapisnika sa radne elektronske Skupštine od 24. juna […]

  • Novosti
  • KONKURS ZA DODELJIVANJE NAGRADE „MIHAILO VALTROVIĆ“ U 2021. GODINI ZA PERIOD JANUAR–DECEMBAR 2020.

    Nagrada „Mihailo Valtrović“ dodeljuje se: muzejskim radnicima za životno delo, muzejima i muzejskim ustanovama za posebni doprinos unapređivanju i razvijanju muzejske delatnosti, kao i pojedincima ili autorskom timu za zapažene rezultate u stručnom radu tokom jedne kalendarske godine. Nagrada se dodeljuje u spomen na Mihaila Valtrovića (1839–1915), arheologa, arhitektu i istoričara umetnosti, člana Srpske kraljevske […]