Članstvo

Drage kolege muzealci,

želite da se aktivno uključite u rad Muzejskog društva Srbije? Prilika je sad.

PRISTUPNICA
Muzejskog društva Srbije

PristupnicaMDS-cirilica
download-pdf-iconPristupnicu možete popuniti  i elektronskim putem na ovom linku.

INSTITUCIONALNA PRISTUPNICA MDS

INST-Pristupnic
download-pdf-icon

Članarine za 2022. godinu
  • Pojedinačna članarina iznosi 800,00 dinara
  • Članarina za institucije izosi 5.000,00 dinara
Molimo vas da uplate izvršite na sledeći račun:
EFG-Eurobank, 250-000000-1865091-78,
primalac: MDS, Beograd, Trg Republike 1a
Model 97, poziv na broj 04 018 102548078

Uplatnice sačuvajte i pokažite je blagajniku društva, kolegi Ljubiši Vasiljeviću, Narodni muzej Kruševac, kako bi Vam on overio karticu ili izdao novu, ako je nemate.

Od Vaše aktivnosti zavisi koliko će MDS imati uticaja na javnost, sponzore, medije, hijerarhiju i vlasti.