Članstvo

Drage kolege muzealci,

želite da se aktivno uključite u rad Muzejskog društva Srbije? Prilika je sad.
Za one što su se već prijavili da žele da budu članovi, ispunivši Pristupnice MDS:

PRISTUPNICA
Muzejskog društva Srbije

PristupnicaMDS-cirilica
download-pdf-icon

INSTITUCIONALNA PRISTUPNICA MDS

INST-Pristupnic
download-pdf-icon

Članarine za 2020. godinu
  • Pojedinačna članarina iznosi 800,00 dinara
  • Članarina za institucije izosi 5.000,00 dinara
Molimo vas da uplate izvršite na sledeći račun:
EFG-Eurobank, 250-000000-1865091-78,
primalac: MDS, Beograd, Trg Republike 1a
Model 97, poziv na broj 04 018 102548078

Uplatnice sačuvajte i pokažite je blagajniku društva, koleginici Marini Vlaisavljević, Narodni muzej Niš, kako bi vam ona overila karticu ili izdala novu, ako je nemate.

Od Vaše aktivnosti zavisi koliko će MDS imati uticaja na javnost, sponzore, medije, hijerarhiju i vlasti.