Sekcija za odnose sa javnošću i marketing

Godišnji sastanak sekcije održan je putem platforme ZOOM, 25. decembra 2023. Prisutni na sastanku su razmatrali različite strategije i elemente za unapređenje rada sekcije, a ujedno i vidljivosti društva. Dogovoreno je da se otvore novi profili na društvenim mrežama i da se unapredi saradnja sa medijima. Prisutni su se saglasili da je potrebno preurediti postojeći sajt ili izraditi novi, savremeniji. Razmotreno je i podnošenje projekta Ministarstvu kulture.

(PRIMA)

  • konstituisana 10. juna 2004. godine

Ljubiša Vasiljević
Narodni muzej Kruševac,

ljubisa05@gmail.com