Sekcija za odnose sa javnošću i marketing

(PRIMA)

  • konstituisana 10. juna 2004. godine

Ljubiša Vasiljević
Narodni muzej Kruševac,

ljubisa05@gmail.com