Vodič kroz muzeje Srbije na engleskom jeziku – Guide through the Museums in Serbia

Muzejsko društvo Srbije je, na inicijativu dr Drage Njegovana, 2016. godine objavilo Vodič kroz muzeje Srbije i tako se pridružilo zemljama u regionu koje su već ranije napravile ovako značajne publikacije, kako za komercijalnu i široku publiku, tako i za stručnjake koji rade po muzejima i srodnim ustanovama. U njemu su predstavljeni skoro svi muzeji i muzejske zbirke, koje su dostupne na muzeološki način i otvorene prema javnosti. Iz razloga popularizacije srpskih muzeja na jednom širem planu pristupilo se 2020. godine prevođenju ovepublikacije, uz izvesne modifikacije i dopune u odnosu na prvo izdanje, tako da se ove godine Vodič pojavio na engleskom jeziku, pod naslovom Guide through the Museums in Serbia.

Autori su dr Drago Njegovan i mr Lidija Mustedanagić, prevodioci mr Lidija Mustedanagić i mr Tijana Stanković Pešterac (uz podršku lektora za engleski jezik Ljubice Jankov). Publikacija ima 502 strane, u njoj su zastupljena 144 muzeja, ilustrovana je fotografijama u punom koloru, uz koje tekst obogaćuju i druga brojna grafička rešenja, poput mapa mesta, simboličkih oznaka muzeja i slično.
Publikacija Guide through the Museums in Serbia dostupna je u elektronskoj formi na sajtu Muzejskog društva Srbije – i možete je preuzeti sa linka http://www.mdsrbija.org/.

Mr Lidija Mustedanagić