Etnološka sekcija

Inicijativu za obnavljanje rada Etnološke sekcije u okviru Muzejskog društva Srbije, pokrenule su Ljiljana Tojaga Vasić, Živka Romelić, Dušica Živković i Gordana Pajić, 2003. godine. Nakon što je inicijativu podržao veliki broj kolega,  tadašnjem Upravnom odboru MDS-a upućen je zvaničan dopis sa molbom da se konstituisanje Etnološke sekcije uvrsti u dnevni red redovne sednice MDS-a. Konstitutivna  sednica  Sekcije održana je u Nišu, 22. aprila 2005. godine, na kojoj je bilo prisutno 34 etnolga iz 22 muzejske institucije.  Za predsednika Sekcije izabrana je Živka Romelić, muzejski savetnik u Narodnom muzeju Kruševac. Od tada, pa sve do danas Etnološka sekcija radi kontinuirano, a svoju delatnost obavlja u skladu sa članovima 49. i 50. Statuta Muzejskog društva Srbije.Sekcija broji 63 člana iz preko 25 muzejskih ustanova, obrazovno-naučnih institucija i nevladinog sektora.

Kroz stručna okupljanja i druge vidove komunikacije, članstvo Sekcije radi na prepoznavanju i rešavanju problema u zaštiti kulturnog nasleđa, materijalnog i nematerijalnog, a koje je u ingernciji kustosa etnologa. Važan segment rada posvećen je pitanjima osavremenjivanja dokumnetacije, njenoj digitalizaciji, kao i primeni informacionih tehnologija u prezenaticiji etnoloških zbirki i kustoskih znanja.

Pored redovnih godišnjih sastanaka, Etnološka sekcija organizuje stručne skupove na kojima se obrađuju aktuelne teme iz oblasti muzeologije, etnologije, antrpologije i novih medija. U periodu od 2005. do 2019. godine u održani su sledeći stručni skupovi i konferncije:

 • Okrugli sto Etnologija u muzejima Srbije na početku 21. veka, Muzej Vojvodine, Novi Sad, 2005. godina
 • Muzejska dokumentacija – stanje i perspektive, Narodni muzej u Čačku, 2006. godina
 • Redefinisanje pojma etnografskog predmeta, Narodni muzej Kruševac, 2006. godina
  KrusevacFIN
 • Narodno graditeljstvo u funkciji muzeologije i Muzeji u okviru privrednih organizacija, Narodni muzej Požarevac, 2007. godina
  Pozarevac2007Fin
 • Stručni skup Redefinisanje etnografskog muzejskog predmeta 2 (podela i nazivi zbirki), Muzej Krajine, Negotin, 2007. godinaNegotin2017Fin
 • Eksperimentisanje u prostoru (teme: Prezentacija etnolških predmeta i Odnos novih medija sa konceptom muzeja), Muzej na otvorenom Staro selo, Sirogojno, 2008. godina
  BeFunky-collage
 • Muzeji: Zahtevi u odnosu na sopstevno okuženje (teme: Šta muzeji očekuju od publike, a šta publika od muzeja i Muzejska etika na delu), stučni skup je održan u okviru zajedničkog sastanak Muzejskog društva Srbije i obeležavanja 125 godina postojanja Gradskog muzeja Sombor, 2008. godina
  sombor2008fin2
 • Formiranje etnografskih zbirki i postavki u Srbiji – novi pogledi, povodom obeležavanja 150 godina od rođenja Jovana Cvijića, Narodni muzej Valjevo, 2015. godina, podržan od strane Ministarstva kulture i informisanja RS
  valjevo
 • Muzejska etnografija i savremena kultura, Muzej na otvorenom Staro selo, Sirogojno, 2016. godina, podržan od strane Ministarstva kulture i informisanja RS
  SirogojnoFin2016
 • Tradicija vašara i sabora u Srbiji, Zavičajni muzej Ruma, 2017. godina
  ZavicajniMuzejRumaFin
 • Nematerijalno kulturno nasleđe u muzejskim zbirkama i Fenomen detinjstva u muzejskom kontekstu, Muzej Krajine, Negotin, 2019. godina
  Negotin2019Fin
 • Etnografska muzeologija i primena infopmacionih tehnologija, Mala Remeta, 2019. godina, podržan od strane Ministarstva kulture i informisanja RS
  MalaremetaFIN

Radovi sa održanih skupova publikovani su u posebnim izdanjima Muzejskog društva Srbije, odnosno časopisu Muzeji.

Godine 2008. Sekcija je pokrenula projekat Stadardizacije termina etnoloških zbirki i predmeta. U prvoj fazi  urađen je predlog podele etnoloških zbirki prema funkciji predmeta. U drugoj fazi, započet je rad na usaglašavlju termina za predmete po pojedinačnim zbirkama i kolekcijama.

Godine 2017. započet je projekat  Tradicija vašara i sabora u Srbiji. Neki od fakora koji su uticali na izbor vašara kao teme prve zajedničke izložbe su bili su : društveni fenomen dugog trajanja; prisustvo na čitavom prostoru Republike Srbije; mogućnosti sagledavanja i prezentacije vašara iz različitih aspekata – privredni značaj, društveno – regijski, mesta zabave; dostupnost različitih izvora – arhivska građa, fotografije, muzejskih predmeti,  video zapisi; aktuelnost tema, kao što su interpretacija tradicionalnih predmeta u savremenoj kulturi, potrošačka kultura, hiperprodukcija. Do sada je formirana eletronska baza podataka sa fotografijama, arhivskim dokumentima i video zapisima. U narednom periodu planirana je izložba, kao i izrada internet platforme.

Predsednik Etnološke sekcije:

Ivana Jovanović Gudurić, viši kustos, Muzej grada Novog Sada

Konatkt: etnoloskasekcija@gmail.com

Pratite rad sekcije i na Facebook-u 

IZLOŽBA „TRADICIJA VAŠARA U SRBIJI“ – prva zajednička izložba članova Etnološke sekcije MDS-a

U Narodnom muzeju Čačak, 14. decembra 2022. svečano je otvorena izložba „Tradicija vašara u Srbiji“. Izložbu su realizovali članovi Etnološke sekcije Muzejskog društva Srbije, kao završni deo višegodišnjeg projekta. U realizaciji izložbe učestvovalo je 24 etnologa zaposlena u muzejskim institucijama, i to kroz izbor fotografija i arhivske građe, kao i priređivanje pratećih tekstova. Pristupom koji je od samog početka podrazumevao zajednički rad svih saradnika, stvorena je jedinstvena baza podatka koja sadrži različitu vizuelnu građu o fenomenu vašara i to sa prostora čitave Srbije.

Deo ovog vrednog materijala (iz 18 muzejskih institucija) reprodukovan je na izložbi „Tradicija vašara u Srbiji“. Za sledeću godinu planirano je gostovanje izložbe u svim muzejima učesnicima na projektu.

Ivana Jovanović Gudurić,
predsednik ES MDS i koordinator projekta