sekcije-etnoloska-01

Etnološka sekcija

  • konstituisana 23. aprila 2005. godine

Ivana Jovanović Gudurić,
Muzej grada Novog Sada,

ivanablondy@gmail.com