Publikacija Muzeji 09/2022

Publikacija Muzeji 09/2022

Poštovani čitaoci, pred nama je deveti broj časopisa Muzeji koji je
priredio Uređivački odbor u novom sazivu. Kontinuitet u izlaženju časopisa predstavljao je problem, ali u poslednje četiri godine možemo se pohvaliti da časopis ima svoj kontinuitet, što je bio jedan od osnovnih ciljeva pri pokretanju nove serije časopisa Muzeji.
Uz finansijsku podršku Ministarstva kulture i informisanja RS za godinu, kao i prethodnih godina, omogućeno je publikovanje časopisa Muzeji 9. Veliku zahvalnost dugujemo svim koleginicama i kolegama koji su imali želju da svoje stručne tekstove, iz različitih oblasti zaštite kulturnog nasleđa, objave u našem časopisu o čemu svedoči veliko interesovanje za
slanje radova.


Časopis, Muzeji 9/2022“ možete preuzeti sa sledećeg linka ili iz sekcije sa našim izdanjima.