• Novosti
 • NAGRADA „MIHAILO VALTROVIĆ“ ZA 2019. GODINU

  Zapisnik sa sastanka Komisije za dodelu nagrada i priznanja MDS-a u 2020. godini za period januar–decembar 2019. godine             Dana 4. septembra 2020. godine u Muzeju Vojvodine u Novom Sadu održan je sastanak Komisije za dodelu nagrada i priznanja MDS-a. Komisija je radila u sastavu: Delfina Rajić, Ljiljana Trifunović, Bojana Ilić, Ljubiša Vasiljević i predsednik […]

 • Novosti
 • IN MEMORIAM: MIRKO GRLICA 1956-2020.

  Mirko Grlica 1956-2020. Muzejski savetnik, istoričar Mirko Grlica rođen je u Subotici gde je završio osnovnu školu i gimnaziju, a na grupi za istoriju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu diplomirao je 1985. godine. Iste godine započinje njegov profesionalni rad u Gradskom muzeju u Subotici tokom kojeg je stekao zvanja višeg kustosa 1988. godine, a zvanje […]

 • Novosti
 • Elektronska Skupština

  Poštovane koleginice i kolege, Aktivnosti Muzejskog društva Srbije su se u protekla četiri meseca korigovale u skladu sa preporukama države usled pandemije korona virusa. Zato smo planiranu radnu Skupštinu u martu mesecu 2020. godine odložili. O tome smo vas blagovremeno obavestili (na sajtu i fb stranici Društva), kao i o svim aktivnostima koje smo mogli […]