POZIV ZA DODELU STATUSA SAMOSTALNOG STRUČNJAKA U KULTURI U OBLASTI POKRETNOG KULTURNOG NASLEĐA

Logo Muzejsko drustvo Srbije

Poštovane koleginice i kolege,

Muzejsko društvo Srbije dobilo je status Reprezentativnog udruženja u kulturi na osnovu Rešenja br.022-05-27/2019-03 Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije od 14. januara 2019. godine u oblasti ISTRAŽIVANJE, ZAŠTITA, KORIŠĆENJE, PRIKUPLJANJE I PREDSTAVLJANJE POKRETNOG KULTURNOG NASLEĐA. Reprezentativnost podrazumeva obavljanje poverenih poslova od strane Ministarstva kulture i informisanja, u smislu utvrđivanja statusa samostalnih stručnjaka za navedenu oblast kao i vođenja svih poslova sa tim u vezi. Usvajanjem Pravilnika o bližim uslovima, merilima i kriterijumima, kao i postupku po zahtevima lica za utvrđivanje statusa lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture (Sl. glasnik RS br. 9/2017) stekli su se uslovi da se otpočne sa utvrđivanjem statusa samostalnih stručnjaka u kulturi.

U skladu sa tim Muzejsko društvo Srbije formiralo je i Komisiju za statusna pitanja u sledećem sastavu:

 – Branislava Jordanović, muzejski savetnik u penziji,  predsednik komisije

 – Jelena Dergenc, viši kustos, Narodni muzej u Beogradu, član

 – Snežana Tomić, muzejski savetnik, Muzej na otvorenom ,,Strao selo“ u Sirogojnu, član

– dr Drago Njegovan, muzejski savetnik u penziji, član

– Marin Bugar, viši kustos, Narodni muzej u Kruševcu, član.

Komisija za statusna pitanja Muzejskog društva Srbije obavljaće svoj rad na osnovu Pravilnika o bližim uslovima, merilima i kriterijumima, kao i postupku po zahtevima lica za utvrđivanje statusa lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture (,,Službeni glasnik RS“, broj 9 od 10. februara 2017, 96 od 31. decembra 2019) i Pravilnika o radu Statusne komisije Muzejskog društva Srbije.

Muzejsko društvo Srbije status samostalnog stručnjaka u kulturi može dodeljivati svim stručnjacima koji samostalno obavljaju svoju delatnost u oblasti preciziranim  Članom 4. u stavu 14. ISTRAŽIVANJE, ZAŠTITA, KORIŠĆENJE, PRIKUPLJANJE I PREDSTAVLJANJE POKRETNOG KULTURNOG NASLEĐA Pravilnika MKI.

Pozivamo sve zainteresovane koji ispunjavaju uslove za sticanje tog statusa da se jave kao bi se sprovela procedura  za sticanje zvanja samostalnog stručnjaka u kulturi.