Srećni praznici – Srećna Nova 2023. godina

Logotip

Muzejsko društvo Srbije je nacionalno strukovno udruženje u oblasti muzejske delatnosti koje okuplja muzejske stručnjake i muzeje u Srbiji sa ciljem unapređivanja muzejske delatnosti.

Programske aktivnosti MDS tokom 2022. godine odvijale su se kroz projekat Doprinos Muzejskog društva  Srbije unapređenju muzejske prakse u Srbiji  koji je finansijski podržan od strane Ministarstva kulture i informisanja RS. Zahvaljujući tome održana je 18. i 19. maja 2022. godine  svečana Skupština u Leskovcu na kojoj su uručene nagrade Mihailo Valtrović. U ovoj godini štampan je  Biltena MDS br. 14 i pripremljen časopis Muzeji 9. U okviru projektaodržan je seminar Sekcije muzejskih bibliotekara (Etnografski muzej u Beogradu), stručni   skup „Biti kustos“ Sekcije istoričara umetnosti (Galerija Matice srpske), a članovi Sekcije muzejskih pedagoga učestvovali su na dva međunarodna stručna skupa (Škole i muzeji  koji je održana u Kopru i Teško dohvatljive skupine posjetitelja – izazovi i rješenja, održan u Zadru). Etnološka sekcija realizovala je projekat „Tradicija vašara u Srbiji“, koji je krunisan istoimenom izložbom priređenom u Narodnomuzeju u Čačku.

U okviru aktivnosti poverenih poslova sarađivali smo sa NK IKOM Srbija i zajednički predložili kandidate za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi i kulturi nacionalnih manjina.

Ove godine održana je i vanredna Skupština na kojoj smo usvojili izmene i dopune Statuta Muzejskog društva Srbije.

Rad Muzejskog druištva Srbije bio je transparentan i sve naše aktivnosti vidljive su na sajtu Društva i fb profilu.

 Sveukupnom  rada Muzejskog društva Srbije u 2022. godini doprineli su njegovi članovi, pojedinci  (160 članova ) i institucije (13 muzeja) kojima se najsrdačnije zahvaljujemo.

Dozvolite da se posebno zahvalimo Narodniom muzeju u  Beogradu, Etnografski muzej u Beogradu, Galeriji Matice srpske, Narodnom muzeju u Leskovcu i Narodnom muzeju u Čačku.

Svim članovima Muzejskog društva Srbije, svim muzealcima i saradnicima želimo uspešnu i lepu 2022. godinu.

IO MDS

Gordana Pajić, predsednica