Deseti broja časopisa Muzeji

Logotip

Poštovane koleginice i kolege, Muzejsko društvo Srbije priprema izdavanje novog, desetog broja časopisa Muzeji. Pozivamo vas da uzmete učešće i pošaljete rad: – sa temom iz aktuelne muzejske teorije i prakse, – o problemima u zaštiti pokretnog i nepokretnog nasleđa, – o istraživanjima, zaštiti i prezentaciji nematerijalnog kulturnog nasleđa. Rok za predaju tekstova je 15. septembar 2023. godine. Radove je potrebno dostaviti na adresu: muzejicasopis@gmail.com Sastavni deo poziva je i Uputstvo (OVDE) za autore kojim su predviđena pravila za pripremu i dostavljanje radova. Srdačan pozdrav, Uređivački odbor časopisa Muzeji Beograd , 28. maj 2023