PRIPREMA JEDANAESTOG BROJA ČASOPISA MUZEJI

Logotip

Poštovane koleginice i kolege,
Muzejsko društvo Srbije priprema izdavanje novog, jedanaestog broja časopisa Muzeji.
Pozivamo vas da uzmete učešće i pošaljete rad:
– sa temom iz aktuelne muzejske teorije i prakse,
– o problemima u zaštiti pokretnog i nepokretnog nasleđa,
– o istraživanjima, zaštiti i prezentaciji nematerijalnog kulturnog nasleđa.
Rok za predaju tekstova je 15. septembar 2024. godine. Radove je potrebno dostaviti na
adresu: muzejicasopis@gmail.com
Sastavni deo poziva je i Uputstvo za autore kojim su predviđena pravila za pripremu i dostavljanje radova.

Srdačan pozdrav,
Uređivački odbor časopisa Muzeji
Beograd, 22.  maj 2024. godine