Vebinar za specijalne biblioteke

            U petak, 29. maja 2020. godine, održan je besplatan vebinar u organizaciji Sekcije muzejskih bibliotekara i knjižničara Muzejskog društva Srbije za bibliotekare specijalnih biblioteka u Srbiji. Na vebinaru je o temi  Transformacija specijalnih biblioteka i njihova održivost u 21. veku govorila dr Gina de Alvis, nezavisni istraživač u bibliotečko-informacionoj delatnosti iz Singapura. Uvodnu reč održala je predsednica Sekcije muzejskih bibliotekara i knjižničara Bojana Petraš, koja je između ostalog bila inicijator i koordinator ovog predavanja.

Na vebinaru su obrađivane savremene tendencije u bibliotekarstvu, predstavljeni modernizovani prostori i usluge javnih i specijalnih biblioteka u svetu, a istaknuta je i potreba za pronalaženjem novih tipova saradnje u okviru ustanova. Takođe je predstavljena i planirana studija, koja će biti sprovedena u narednom periodu, a baviće se trenutnim stanjem i okolnostima u kojima se nalaze specijalne biblioteke u Srbiji.

Vebinar je organizovan preko Zoom platforme, a učestvovale su kolege iz različitih tipova specijalnih biblioteka – muzejskih, kompanijskih, institutskih i dr. Svim učesnicima dodeljene su potvrde o učešću na vebinaru od strane Muzejskog društva Srbije.