Čestitka povodom Međunarodnog dana muzeja.

Poštovani muzealci,
Upućujemo vam najiskrenije čestitke povodom Međunarodnog dana muzeja.

Zbog epidemioloških mera koje su još uvek na snazi nismo u mogućnosti da se na naš prazinik vidimo na Svečanoj skupštini Muzejskog društva Srbije. Iskreno se nadamo da će se situacija popraviti i da ćemo Skupštinu zakazati u novom terminu, o čemu ćemo vas blagovremeno obavestiti.

Zahvaljujemo vam na rezultatima koje ste postigli u 2019. godini, kako u vašim ustanovama, tako i u radu i afirmaciji MDS-a. Podsećamo da je protekla godina bila veoma uspešna i da smo realizovavali nekoliko stručnih skupova, a iz štampe su izašli Bilten br. 11 i časopis Muzeji br.6.

Iskreno se nadamo da će MDS, sa statusom reprezentativnog udruženja u kulturi, u vremenu pred nama imati sve više mogućnosti da učestvuje u kreiranju kulturne politike i u donošenju zakonskih akata i odluka od značaja za ovu oblast kulture, i da će osnivači muzejskih ustanova imati više razumevanja za programske aktivnosti, ali i za stvaranje boljih uslova za rad muzealaca i čuvanje muzejskih zbirki.

Poštovane kolege, vaša kreativnost, marljivost i odgovornost nije izostala ni u protekla dva meseca u vreme vanrednog stanja, čime ste dali veliki doprinos širenju i podizanju na viši nivo društvene svesti o značaju kulturne baštine i kompleksne uloge muzejske delatnosti.

Želimo vam dobro zdravlje i u nadi da se uskoro vidimo.

IO MDS
Gordana Pajić,
predsednica