POZIV ZA PREDAJU RADOVA ZA „MUZEJI 7“

Poštovane koleginice i kolege,
Muzejsko društvo Srbije priprema izdavanje novog, sedmog broja časopisa Muzeji.
Pozivamo vas da uzmete učešće i pošaljete rad:

  • sa temom iz aktuelne muzejske teorije i prakse,
  • o problemima u zaštiti pokretnog nasleđa,
  • o istraživanjima, zaštiti i prezentaciji nematerijalnog kulturnog nasleđa.

Rok za predaju tekstova je 15. septembar 2020. godine.

U prilogu vam dostavljamo i Uputstvo za pripremu radova. Molimo vas da Uputstvo pažljivo pročitate i radove dostavljate prema predviđenim pravilima.

Uputstvo za autore za pripremu tekstova možete preuzeti ovde.

Srdačan pozdrav,
Dragana Latinčić, sekretar Uređivačkog odbora časopisa Muzeji

Konak kneginje Ljubice
Kneza Sime Markovića 8
11000 Beograd
+381 60 500 51 36, +381 11 263 82 64
dragana.latincic@mgb.org.rs