PRODUŽEN ROK ZA PREDAJU RADOVA ZA „MUZEJE“

Poštovane koleginice i kolege,

obaveštavamo vas da je rok za predaju tekstova za novi broj časopisa Muzeji 6, Muzejskog društva Srbije, produžen do 1. oktobra 2019. godine

Pozivamo vas da uzmete učešće i pošaljete rad:

– sa temom iz aktuelne muzejske teorije i prakse,

– o problemima u zaštiti pokretnog nasleđa,

– o istraživanjima, zaštiti i prezentaciji nematerijalnog kulturnog nasleđa.

U prilogu vam dostavljamo i Uputstvo za pripremu radova.

Srdačan pozdrav,

Dragana Latinčić, sekretar Uređivačkog odbora časopisa Muzeji

Konak kneginje Ljubice

Kneza Sime Markovića 8

11000 Beograd 

+381 60 500 51 36, +381 11 263 82 64

dragana.latincic@mgb.org.rs

Beograd , 12. septembar 2019.

Casopis Muzeji 6 – uputstvo za autore za pripremu tekstova(1)-converted