POZIV NA STRUČNI SEMINAR SEKCIJE ISTORIČARA UMETNOSTI

Poštovane kolege, sa zadovoljstvom vas pozivamo da učestvujete na jednodnevnom stručnom seminaru

BITI KUSTOS: ISKUSTVA IZ SAVREMENE MUZEJSKE PRAKSE

Narodni muzej u Beogradu, ponedeljak, 9. decembar 2019.

Muzeji nikada nisu bili statične institucije, a profesija kustosa se u skladu sa tim, neprekidno menja.

Izvesno je da je profesija kustosa u današnje vreme veoma složena i da se posebno kustosi istorijsko-umetničkih zbirki nalaze u središtu različitih zahteva.

Današnji muzeji su, više nego ikad pre, suočeni sa naglim i brzim promenama u društvu i pred kustosima se pojavljuje novo pitanje: kako da se odnose prema različitostima, čemu da daju prednost? Takođe, neka od pitanja su:

– Na koji način upravljati zbirkom, u kojoj meri ona određuje ili utiče na profesionalnu profilaciju kustosa?

– Na koji način se gradi identitet zbirke, i u kakvoj su relaciji identitet zbirke i tumačenje kustosa?

U prethodne dve decenije imali smo prilike da se upoznamo sa različitim trendovima i teorijama koje se primenjuju u savremenoj muzeološkoj praksi. Smatramo da bi bilo veoma korisno da sagledamo:

– Na koji način su aktuelna saznanja iz muzeologije uticala na delatnost kustosa istorijsko-umetničkih zbirki u Srbiji?

– Kakva je uloga savremene istoriografije u praksi muzejskog kustosa?

– Koliko svakodnevna kustoska praksa duguje tradiciji? Da li još uvek možemo da se oslonimo na tradiciju kako bi našli odgovore na pitanja koja se pred nas postavljaju?

– Na koji način se mogu muzealizovati najnovije umetničke prakse kroz muzealizovanje konteksta?

Molimo vas da ispunite Obrazac za učešće na seminaru do 1. novembra 2019. Popunjen obrazac poslati na adresu: ivana.aradjan@gmail.com

Molimo vas da ovaj raspis prosledite svima za koje smatrate da bi mogli biti zainteresovani.

Želimo da ovo bude prilika za susret i razmenu iskustava i mišljenja.

dr Dragana Kovačić

Sekcija istoričara umetnosti

Predsednik

Ivana Arađan

Sekcija istoričara umetnosti

Sekretar

OBRAZAC ZA PRIJAVU 2019