POZIV ZA PRILOGE U ČASOPISU MUZEJI

 

U pripremi je novi broj časopisa Muzeji 6, Muzejskog društva Srbije.

Pozivamo vas da uzmete učešće i pošaljete rad:

– sa temom iz aktuelne muzejske teorije i prakse,

– o problemima u zaštiti pokretnog nasleđa,

– o istraživanjima, zaštiti i prezentaciji nematerijalnog kulturnog nasleđa.

Rok za predaju tekstova je 08. septembar 2019. godine.

U prilogu vam dostavljamo i Uputstvo za pripremu radova.

Srdačan pozdrav,

Dragana Latinčić, sekretar Uređivačkog odbora časopisa Muzeji

Konak kneginje Ljubice

Kneza Sime Markovića 8

11000 Beograd 

+381 60 500 51 36, +381 11 263 82 64

dragana.latincic@mgb.org.rs

Uputstvo-za-autore-casopisa-Muzeji