IN MEMORIAM: DRAGICA PREMOVIĆ ALEKSIĆ (1950-2019)

Koleginica Dragica Premović Aleksić zasnovala je radni odnos u Muzeju Ras 1973. godine. Jedno vreme kao jedino stručno lice, osim poslova kustosa arheologa, radila je i na poslovima muzejske dokumentacije koji su obuhvatali i sve ostale predmete u muzeju.

Učestvovala je u radu na koncepciji, organizaciji i realizaciji stalnih i povremenih izložbi, a istovremeno sa kustoskim poslovima, veoma predano se bavila i terenskim arheološkim istraživanjima teritorija opština Novi Pazar, Tutin i Sjenica. O ovim istraživanjima svedoči bogata arheološka karta pomenutih područja sa brojnim evidentiranim nalazištima, a sa druge strane, broj inventiranih arheoloških predmeta prikupljenih tokom iskopavanja pojedinih lokaliteta kao što su srednjevekovno Trgovište kod Novog Pazara, manastirski kompleks Crkvina kod Tutina, Velika Gradina u Vrsenicama kod Sjenice, kao i brojne srednjovekovne humke na Sjeničko-pešterskoj visoravni.

Svoja istraživanja, zapažanja i stručna saznanja objavila je u stručnim časopisima, a zaslužna je i za bogatu izdavačku delatnost Muzeja Ras. Među njima je i vredna monografija Muzej Ras Novi Pazar iz 2007. godine, te urednički i stručni rad na publikaciji Novopazarski zbornik, veoma uglednom glasilu muzejske struke.

Njen rad i u širim okvirima brige za kulturu nije ostao nezapažen, pa je učestvovala u radu Republičke zajednice za kulturu, Komisiji za zštitu spomenika kulture, bila je i član Upravnog odbora Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Kraljevu u dva saziva. Pored toga bila je i član Upravnog odbora Srpskog arheološkog društva Srbije, predsednica Srednjovekovne sekcije Društva, članica Izvršnog odbora Muzejskog društva Srbije i član Komisije za nagrade i priznanja.

Za ukupan rad, istrajnost i posvećenost struci i u najtežim vremenima, u mestu koje je daleko od velikih centara i institucija, koleginica Dragica Premović Aleksić je 2009. godina dobila nagradu „Mihailo Valtrović“ za životno delo , koju dodeljuje Muzejsko društvo Srbije. Nagrada joj je uručena na svečanoj Skupštini Muzejskog društva Srbije koja je održana 19. maja 2009. godine u Novom Pazaru.