FORMIRANA STATUSNA KOMISIJA

Naše Društvo dobilo je  reprezentativnost za oblast ISTRAŽIVANJE, ZAŠTITA, KORIŠĆENJE, PRIKUPLJANJE I PREDSTAVLJANJE POKRETNOG KULTURNOG NASLEĐA. 
 
Sve zainteresovane koleginice i kolege koji žele da steknu status samostalnog stručnjaka iz gore navedene oblasti, molimo da se  jave predsednici Statusne komisije (Brani Jordanović, pogledati sledeći pasus), a Komisija će raditi na osnovu Pravilnika o bližim uslovima, merilima, kao i postupku po zahtevima za utvrđivanje statusa lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture
Skupština  u Čačku 17.maja 2019. potvrdila je članove Statusne komisije:

1.       Branislava Jordanović, muzejski savetnik u penziji, Beograd

2.       Jelena Dergenc, viša kustoskinja Narodnog muzeja u Beogradu

3.       Snežana Tomić, muzejski savetnik, Muzej „Staro selo Sirogojno

4. dr Drago Njegovan, direktor Muzeja Vojvodine

5. Marin Bugar, arheolog, Narodni muzej Kruševac

Za predsednicu Statusne komisije izabrana je Branislava Jordanović

kontakt:

jordanovicbrana@gmail.com