Poziv na Godišnju skupštinu Muzejskog društva Srbije

    Na osnovu člana 24 Statuta Muzejskog društva Srbije (MDS) i Poslovnika o radu Skupštine MDS sazivam redovnu Godišnju skupštinu MDS, koja će se održati 24. marta 2020. godine u Sali Makavejeva Jugoslovenska kinoteka, Beograd Uzun Mirkova 1, sa početkom u 12 časova.

Za Godišnju skupštinu MDS predlažem sledeći 

DNEVNI RED

  1. Usvajanje Zapisnika sa Skupštine MDS, održane 20. marta 2019.
  2. Izveštaj o aktivnostima MDS i IO za period mart 2019 – mart 2020.
  3. Izveštaji o radu organa i tela MDS za 2019. godinu
  •            Izveštaj Nadzornog odbora
  •             Izveštaj Komisije za dodelu nagrada i priznanja 
  •             Izveštaj Suda časti        

Izveštaj o radu sekcija

Izveštaj o radu Uređivačkog odbora časopisa Muzeji

  1. Plan rada MDS za 2020. godinu
  2. Imenovanje radnog tela za pripremu Izborne skupštine
  3. Razno
  4. Organizova poseta stalne postavke Naš MUZEJ FILMA

U Valjevu, 24.02.2020.                                                                                     Predsednica MD
Gordana Pajić

memorandum donji.jpg