Позив на Годишњу скупштину Музејског друштва Србије

    На основу члана 24 Статута Музејског друштва Србије (МДС) и Пословника о раду Скупштине МДС сазивам редовну Годишњу скупштину МДС, која ће се одржати 24. марта 2020. године у Сали Макавејева Југословенска кинотека, Београд Узун Миркова 1, са почетком у 12 часова.

За Годишњу скупштину МДС предлажем следећи 

ДНЕВНИ РЕД

  1. Усвајање Записника са Скупштине МДС, одржане 20. марта 2019.
  2. Извештај о активностима МДС и ИО за период март 2019 – март 2020.
  3. Извештаји о раду органа и тела МДС за 2019. годину
  •            Извештај Надзорног одбора
  •             Извештај Комисије за доделу награда и признања 
  •             Извештај Суда части        

Извештај о раду секција

Извештај о раду Уређивачког одбора часописа Музеји

  1. План рада МДС за 2020. годину
  2. Именовање радног тела за припрему Изборне скупштине
  3. Разно
  4. Организова посета сталне поставке Наш МУЗЕЈ ФИЛМА

У Ваљеву, 24.02.2020.                                                                                     Председница МД
Гордана Пајић

memorandum donji.jpg