SREĆNI PRAZNICI!!!

MDS Srecan-Bozic

Muzejsko društvo Srbije je nacionalno strukovno udruženje u oblasti muzejske delatnosti koje je 2019. godine dobilo status reprezentativnog udruženja u kulturi za oblast istraživanje, zaštita, korišćenje, prikupljanje i predstavljanje pokretnog kulturnog nasleđa, pa je ovo i prilika da pozovemo sve zainteresovane koleginice i kolege da tokom 2020. godine podnesu zahtev  Statusnoj komisiji MDS za utvrđivanje statusa samostalnog stručnjaka u kulturi.

Unapređenje muzeološke delatnosti i podsticanje znanja i edukacije u oblasti muzejskog nasleđa ogleda se u praćenju rada naših članova, međusobnoj saradnji na pojedinačnim projektima, ali i sagledavanju problema i iznalaženju načina da se oni reše.

Programske aktivnosti MDS tokom 2019. godine odvijale su se kroz rad organa i tela Društva, kao i rad sekcija. Ove aktivnosti su bile objedinjene kroz projekat Unapređenje rada Muzejskog društva Srbije i njegovih sekcija koji je finansijski podržan od strane Ministarstva kulture i informisanja RS. Zahvaljujući tome održana je 17. maja 2019. godine  svečana Skupština u Čačku na kojoj su uručene su nagrade Mihailo Valtrović. U ovoj godini štampan je  Biltena MDS br. 11 i časopisa Muzeji 6. U okviru projekta urađen je i: prevod sa srpskog na engleski jezik teksta Vodič kroz muzeje Srbije, održan je akreditovani seminar „Demokratizacija digitalizacije u bibliotekama“  sekcije muzejskih bibliotekara, stručni   skup „Biti kustos. Iskustva iz savremene muzejske prakse“ sekcije istoričara umetnosti, a sekcija muzejskih pedagoga je organizovala konferenciju Muzejski programi za decu- učenje i/ili zabava. Etnološka sekcija je samostalno aplicirala na Konkurs Ministarstva i realizovala stručnu konferenciju„Etnografska muzeologija i primena informacionih tehnologija“.

Sveukupnom  radu Muzejskog društva Srbije u 2019. godini doprineli su njegovi članovi, pojedinci  (140 članova) i institucije kojima se najsrdačnije zahvaljujemo:

Narodni muzej u Beogradu

Istorijski muzej Srbije, Beograd

Etnografski muzej u Beogradu

Muzej Vojvodine, Novi Sad

Zavičajni muzej Ruma

Narodni muzej Čačak

Muzej afričke umetnosti, Beograd

Prirodnjački muzej, Beograd

Muzej Zepter, Beograd

Media centar Vojska Srbije

Muzej naivne i marginalne umetnosti, Jagodina

Narodni muzej u Pančevu

Muzej grada Beograda

Spomen zbirka Pavla Beljanskog, Novi Sad

Muzej Nikole Tesle, Beograd

Srpski muzej hleba „Jeremija“, Pećinci

Narodni muzej u Leskovacu

Narodni muzej u Šapcu

Galerija slika „Sava Šumanović“, Šid

Narodni muzej u Zrenjaninu

Muzej pozorišne umetnosti Beograd

Narodni muzej u Nišu

Muzej Krajine Negotin

Narodni muzej Užice

Narodni muzej Valjevo

Kulturni centar Vrbas

 

 

 

Dozvolite da se posebno zahvalimo Narodnom muzeju u  Beogradu, Istorijskom muzeju Srbije, Etnografskom muzeju u Beogradu i Narodnom muzeju u Čačku.

Svim članovima Muzejskog društva Srbije, svim muzealcima i saradnicima želimo uspešnu i lepu 2020. godinu.

 

IO MDS

Gordana Pajić, predsednica MDS