Male biblioteke – velika dela

Stručni skup

Sekcije muzejskih bibliotekara i knjižničara Muzejskog društva Srbije i Podružnice specijalnih biblioteka Bibliotekarskog društva Srbije

U ponedeljak, 9. oktobra 2023. godine od 10 do 16 č. organizovan je stručni skup koji je okupio prvenstveno stručnjake iz specijalnih muzejskih bilioteka u Srbiji, kao i bibliotekare iz javnih biblioteka kao i specijalnih biblioteka instituta, arhiva i škola.  Skup je organizovan na inicijativu predsednice Sekcije muzejskih bibliotekara i knjižničara MDS-a – Bojane Petraš, i predsednice Podružnice specijalnih biblioteka Bibliotekarskog društva Srbije – Aleksandre Mirčić, a projekat je podržalo i Ministarstvo kulture Republike Srbije, na javnom konkursu za dodelu sredstava za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti bibliotečko-informacione delatnosti u 2023. godini.

Predavači sede za stolom

Ciljevi Stručnog skupa su višestruki: okupljanje bibliotečkih stručnjaka i razmena iskustava, predstavljanje i diskusija o temama koje za sve nas predstavljaju svojevrsne izazove i razvijaju nedoumice, kao i teskobe u pronalaženju njihovog rešenja, uključivanje bibliotekara u rad Sekcije MDS-a i Podružnice BDS-a, kao i pronalaženje konkretnih rešenja i alata za budući rad povezan sa izabranim temama Skupa.

Teme na Stručnom skupu su pažljivo odabrane, nakon mnogobrojnih konsultacija i sastanaka sa članovima Sekcije MDS-a i Podružnice BDS-a. Za predavače su pozvane kolege iz različitih oblasti koje su na najbolji način mogle da odgovore na date teme.

Program su otvorile organizatorke skupa Bojana Petraš i Aleksandra Mirčić, nakon čega se prisutnima u ime Muzejskog društva Srbije obratila članica Izvršnog odbora dr Ivana Ćirić, a nakon nje se u ime Bibliotekarskog društva Srbije obratila preko video-poruke i Jelena Glišović, predsednica BDS. Program je dalje obuhvatao 9 predavača iz različitih institucija, koji su izložili svoje prijavljene teme, a nakon svake teme održana je i diskusija sa prisutnim članovima.

Skup je tematski bio podeljen na dva bloka.

Prvi blok je trajao od 10 do 13 č. i obuhvatio je temu  Stručna praksa, volonteri i asistencija u biblioteci , a drugi blok je trajao od 14 do 16 č. i obuhvatio teme vezane za Digitalizaciju građe i savremeniji pristupi korisnicima na mreži.

 Stručnom skupu su prisustvovali bibliotekari uglavnom iz specijalnih biblioteka iz cele Srbije (Niša, Zaječara, Smedereva, Požarevca, Novog Sada) kao i iz Beograda (ukupno 40 kolega iz različitih institucija i 10 studenata završne godine sa Katedre za bibliotekarstvo Filološkog fakulteta u Beogradu). Aktivno učešće bibliotekara putem pitanja i komentara nakon svakog predavanja pokazalo je aktuelnosti tema koje su obrađene.