Мале библиотеке – велика дела

Стручни скуп

Секције музејских библиотекара и књижничара Музејског друштва Србије и Подружнице специјалних библиотека Библиотекарског друштва Србије

У понедељак, 9. октобра 2023. године од 10 до 16 ч. организован је стручни скуп који је окупио првенствено стручњаке из специјалних музејских билиотека у Србији, као и библиотекаре из јавних библиотека као и специјалних библиотека института, архива и школа.  Скуп је организован на иницијативу председнице Секције музејских библиотекара и књижничара МДС-а – Бојане Петраш, и председнице Подружнице специјалних библиотека Библиотекарског друштва Србије – Александре Мирчић, а пројекат је подржало и Министарство културе Републике Србије, на јавном конкурсу за доделу средстава за финансирање или суфинансирање пројеката у области библиотечко-информационе делатности у 2023. години.

Predavači sede za stolom

Циљеви Стручног скупа су вишеструки: окупљање библиотечких стручњака и размена искустава, представљање и дискусија о темама које за све нас представљају својеврсне изазове и развијају недоумице, као и тескобе у проналажењу њиховог решења, укључивање библиотекара у рад Секције МДС-а и Подружнице БДС-а, као и проналажење конкретних решења и алата за будући рад повезан са изабраним темама Скупа.

Теме на Стручном скупу су пажљиво одабране, након многобројних консултација и састанака са члановима Секције МДС-а и Подружнице БДС-а. За предаваче су позване колеге из различитих области које су на најбољи начин могле да одговоре на дате теме.

Програм су отвориле организаторке скупа Бојана Петраш и Александра Мирчић, након чега се присутнима у име Музејског друштва Србије обратила чланица Извршног одбора др Ивана Ћирић, а након ње се у име Библиотекарског друштва Србије обратила преко видео-поруке и Јелена Глишовић, председница БДС. Програм је даље обухватао 9 предавача из различитих институција, који су изложили своје пријављене теме, а након сваке теме одржана је и дискусија са присутним члановима.

Скуп је тематски био подељен на два блока.

Први блок je трајао од 10 до 13 ч. и обухватио је тему  Стручна пракса, волонтери и асистенција у библиотеци , a други блок је трајао од 14 до 16 ч. и обухватио теме везане за Дигитализацију грађе и савременији приступи корисницима на мрежи.

 Стручном скупу су присуствовали библиотекари углавном из специјалних библиотека из целе Србије (Ниша, Зајечара, Смедерева, Пожаревца, Новог Сада) као и из Београда (укупно 40 колега из различитих институција и 10 студената завршне године са Катедре за библиотекарство Филолошког факултета у Београду). Активно учешће библиотекара путем питања и коментара након сваког предавања показало је актуелности тема које су обрађене.