ФОРМИРАНА СТАТУСНА КОМИСИЈА

Наше Друштво добило је  репрезентативност за област ИСТРАЖИВАЊЕ, ЗАШТИТА, КОРИШЋЕЊЕ, ПРИКУПЉАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПОКРЕТНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА. 
 
Све заинтересоване колегинице и колеге који желе да стекну статус самосталног стручњака из горе наведене области, молимо да се  јаве председници Статусне комисије (Брани Јордановић, погледати следећи пасус), а Комисија ће радити на основу Правилника о ближим условима, мерилима, као и поступку по захтевима за утврђивање статуса лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе
Скупштина  у Чачку 17.маја 2019. потврдила је чланове Статусне комисије:

1.       Бранислава Јордановић, музејски саветник у пензији, Београд

2.       Јелена Дергенц, виша кустоскиња Народног музеја у Београду

3.       Снежана Томић, музејски саветник, Музеј „Старо село Сирогојно

4. др Драго Његован, директор Музеја Војводине

5. Марин Бугар, археолог, Народни музеј Крушевац

За председницу Статусне комисије изабрана је Бранислава Јордановић

контакт:

jordanovicbrana@gmail.com