POMEREN ROK ZA PREDAJU DOKUMENTACIJE

Foto magrada MIhailo Valtrovic

Poštovane koleginice i kolege,

Datum za predaju konkursne dokumentacije za Dodelu  nagrade „Mihailo Valtrović“ Muzejskog društva Srbije, pomera sa 31. marta 2023. na 10. april tekuće godine. Predlozi sa kompletnom dokumentacijom podnose se Komisiji u isključivo pisanoj formi sa pratećom dokumentacijom u zatvorenoj koverti na sledeću adresu:

Komisiji za dodelu priznanja i nagrada Muzejskog društva Srbije, (Čarni Milinković),

Muzej Vojvodine,

Dunavska 35,

21 000 Novi Sad.