RADNA SEDNICA SKUPŠTINE MDS

Logotip

Na osnovu  člana 24 Statuta Muzejskog društva Srbije i Poslovnika o radu Skupštine, sazivam  redovnu sednicu Skupštine Muzejskog društva Srbije, koja će se održati 31. marta 2023. godine u Kino sali Etnografskog muzeja, Studenstski trg 13, Beograd

11.30-12.00 h

Prijavljivanje učesnika Skupštine

12.00–14.00h

Radni deo Skupštine

Utvrđivanje kvoruma

Određivanje zapisničara

Za redovnusednicu Skupštine predlažem sledeći Dnevni red:

 1. Usvajanje Dnevnog reda
 2. Usvajanje Zapisnika sa radne sednice Skupštine od 8. aprila 2022.godine
 3. Usvajanje Zapisnika sa svečane sedniceSkupštine od 18. maja 2022. godine
 4. Usvajanje Zapisnika sa vanredne elektronskesednice Skupštine od 12-14. decembra 2022.
 5. Izveštaja o radu MDS za period april 2022 – februar 2023.
 6. Izveštaj o finansijskom poslovanju MDS za 2022. godinu i donošenje:

Odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja za poslovnu 2022. godinu

 • Izveštaj Nadzornog odbora o radu za 2022. godinu
 • Izveštaj Suda časti za 2022. godinu
 • Izveštaj Komisije za dodelu nagrada i priznanja za 2022.godinu
 • Izveštaji o radu sekcija MDS
 • Izveštaj o radu Uređivačkog odbora časopisa Muzeji
 • Izveštaj Statusne komisije
 • Plan rada MDS za 2023. godinu
 • Izbor novog sazivaStatusne komisije u novomčetvorogodišnjem mandatu
 • Usklađivanje normativnih akata MDS sa izmenama i dopunama Statuta
 • Razno