Водич кроз музеје Србије на енглеском језику – Guide through the Museums in Serbia

Музејско друштво Србије је, на иницијативу др Драге Његована, 2016. године објавило Водич кроз музеје Србије и тако се придружило земљама у региону које су већ раније направиле овако значајне публикације, како за комерцијалну и широку публику, тако и за стручњаке који раде по музејима и сродним установама. У њему су представљени скоро сви музеји и музејске збирке, које су доступне на музеолошки начин и отворене према јавности. Из разлога популаризације српских музеја на једном ширем плану приступило се 2020. године превођењу овепубликације, уз извесне модификације и допуне у односу на прво издање, тако да се ове године Водич појавио на енглеском језику, под насловом Guide through the Museums in Serbia.

Аутори су др Драго Његован и мр Лидија Мустеданагић, преводиоци мр Лидија Мустеданагић и мр Тијана Станковић Пештерац (уз подршку лектора за енглески језик Љубице Јанков). Публикација има 502 стране, у њој су заступљена 144 музеја, илустрована је фотографијама у пуном колору, уз које текст обогаћују и друга бројна графичка решења, попут мапа места, симболичких ознака музеја и слично.
Публикација Guide through the Museums in Serbia доступна је у електронској форми на сајту Музејског друштва Србије – и можете је преузети са линка http://www.mdsrbija.org/.

Мр Лидија Мустеданагић