SVESKA BR. 4
O REDEFINISANJU POJMA ETNOGRAFSKOG MUZEJSKOG PREDMETA

SVESKA-BR-4

Zbornik radova sa stručnog skupa Sekcije etnologa MDS o muzejskom predmetu održanog 9-10. novembra u Narodnom muzeju u Kruševcu

Izdavač
Narodni muzej Kruševac

Urednik
Ema Radulović
Kruševac 2006