SVESKA BR. 2
NEGOVANJE I ZAŠTITA NEMATERIJALNE BAŠTINE U SRBIJI

Zbornik radova sa stručnog skupa o nematerijalnoj baštini održanog povodom Međunarodnog dana muzeja 8–9. maja 2004. Etnografski muzej, Beograd

Izdavač:
Muzejsko društvo Srbije

Urednik
Žana Gvozdenović
Beograd 2oo6.

Zaključak