Срећни празници – Срећна Нова 2023. година

Logotip

Музејско друштво Србије је национално струковно удружење у области музејске делатности које окупља музејске стручњаке и музеје у Србији са циљем унапређивања музејске делатности.

Програмске активности МДС током 2022. године одвијале су се кроз пројекат Допринос Музејског друштва  Србије унапређењу музејске праксе у Србији  који је финансијски подржан од стране Министарства културе и информисања РС. Захваљујући томе одржана је 18. и 19. маја 2022. године  свечана Скупштина у Лесковцу на којој су уручене награде Михаило Валтровић. У овој години штампан је  Билтена МДС бр. 14 и припремљен часопис Музеји 9. У оквиру пројектаодржан је семинар Секције музејских библиотекара (Етнографски музеј у Београду), стручни   скуп „Бити кустос“ Секције историчара уметности (Галерија Матице српске), а чланови Секције музејских педагога учествовали су на два међународна стручна скупа (Школе и музеји  који је одржана у Копру и Тешко дохватљиве скупине посјетитеља – изазови и рјешења, одржан у Задру). Етнолошка секција реализовала је пројекат „Традиција вашара у Србији“, који је крунисан истоименом изложбом приређеном у Народномузеју у Чачку.

У оквиру активности поверених послова сарађивали смо са НК ИКОМ Србија и заједнички предложили кандидате за врхунски допринос националној култури и култури националних мањина.

Ове године одржана је и ванредна Скупштина на којој смо усвојили измене и допуне Статута Музејског друштва Србије.

Рад Музејског друиштва Србије био је транспарентан и све наше активности видљиве су на сајту Друштва и fb профилу.

 Свеукупном  рада Музејског друштва Србије у 2022. години допринели су његови чланови, појединци  (160 чланова ) и институције (13 музеја) којима се најсрдачније захваљујемо.

Дозволите да се посебно захвалимо Народниом музеју у  Београду, Етнографски музеј у Београду, Галерији Матице српске, Народном музеју у Лесковцу и Народном музеју у Чачку.

Свим члановима Музејског друштва Србије, свим музеалцима и сарадницима желимо успешну и лепу 2022. годину.

ИО МДС

Гордана Пајић, председница