ПРИПРЕМА ЈЕДАНАЕСТОГ БРОЈА ЧАСОПИСА МУЗЕЈИ

Logotip

Поштоване колегинице и колеге,
Музејско друштво Србије припрема издавање новог, једанаестог броја часописа Музеји.
Позивамо вас да узмете учешће и пошаљете рад:
– са темом из актуелне музејске теорије и праксе,
– о проблемима у заштити покретног и непокретног наслеђа,
– о истраживањима, заштити и презентацији нематеријалног културног наслеђа.
Рок за предају текстова је 15. септембар 2024. године. Радове је потребно доставити на
адресу: muzejicasopis@gmail.com
Саставни део позива је и Упутство за ауторе којим су предвиђена правила за припрему и достављање радова.

Срдачан поздрав,
Уређивачки одбор часописа Музеји
Београд, 22.  мај 2024. године