ODRŽANA JE SKUPŠTINA MDS

Fotografija sa skupštine

Redovna Radna sednica Skupštine MDS održana je 31. marta 2023. godine u Kino sali Etnografskog muzeja u Beogradu. U radu Skupštvine učestvovalo je 77 članova Društva.

Na Skupštini su podneti izveštaji o radu Društva i svih njegovih organa i tela. Skupština se takođe izjasnila i o finansijskom poslovanju Društav u 2022. godini, a usvojen je i Plan rada za 2023. godinu.

Skupština je usvojila predlog članova Statusne komisije u novom četvorogodišnjem mandatu, a donela je i odluku da se Nagrada „Mihailo Valtrović“ od 2024. godine uručuje dobitnicima na dan njegovog rođenja 29. septembra.

Na Skupštini se razgovaralo i o drugim aktuelnim pitanjima i sa zadovoljstvom konstatobano da je u Muzejsko društvo Srbije u poslednjih godinu dana pristupilo mnogo mladih koleginica i kolega.