ODRŽANA REDOVNA SKUPŠTINA MDS

Redovna Skupština MDS održana je 20. marta 2019. u Kino sali Etnografskog muzeja u Beogradu, a Skupštini je prisustvovalo 82 člana.

IO MDS se zahvaljuje svim kolegama (pojedincima i predstavnicima muzeja) u na učešću u radu Skupštine i Etnografskom muzeju na ustupanju prostora.

Zapisnik o radu Skupštine kao i Izveštaj o radu Društva i njegovih organa i tela, biće objavljeni u Biltenu 11 (maj 2019).

Svim kolegama i institucijama koji su uplatili članarinu za 2019. godinu najljubaznije zahvaljujemo.

IO MDS