JAVNA RASPRAVA U MINISTARSTVU KULTURE I INFORMISANJA

U toku je javna rasprava o nacrtu zakona i izmenama i dopunama Zakona o kulturi.

Više informacija na sajtu Ministarstva: http://www.kultura.gov.rs/lat/dokumenti/javne-rasprave/-javna-rasprava-o-nacrtu-zakona-o-izmenama-i-dopunama-zakona-o-kulturi/nacrt-zakona-i-izmenama-i-dopunama-zakona-o-kulturi