MERA ZA MERU, STRUČNI SKUP SEKCIJE ISTORIČARA UMETNOSTI

Sekcija istoričara umetnosti poziva istoričare umetnosti da prisustvuju Stručnom skupu Mera za meru – o standardima za obradu i katalogizaciju istorijskoumetničkih dela po vrstama, koji će se održati u Muzeju Primenjene umetnosti u Beogradu (Galerija Žad), 29. novembra 2016. godine.

O zadatoj temi, kao i postojećoj zakonskoj regulativi, izlagaće stručnjaci koji su se tokom rada u muzejima Srbije specijalizovali za obradu dela i predmeta izrađenih različitim tehnikama na raznovrsnim nosiocioma (podlogama), kao: slike, grafike, crteži, skulpture, dela primenjene umetnosti.