МЕРА ЗА МЕРУ, СТРУЧНИ СКУП СЕКЦИЈЕ ИСТОРИЧАРА УМЕТНОСТИ

Секција историчара уметности позива историчаре уметности да присуствују Стручном скупу Мера за меру – о стандардима за обраду и каталогизацију историјскоуметничких дела по врстама, који ће се одржати у Музеју Примењене уметности у Београду (Галерија Жад), 29. новембра 2016. године.

О задатој теми, као и постојећој законској регулативи, излагаће стручњаци који су се током рада у музејима Србије специјализовали за обраду дела и предмета израђених различитим техникама на разноврсним носиоциома (подлогама), као: слике, графике, цртежи, скулптуре, дела примењене уметности.