SVEČANA SKUPŠTINA MDS U ČAČKU

Poštovane kolege,

Pozivamo vas na Svečanu skupštinu Muzejskog društva Srbije, koja će biti održana u petak, 17. maja 2019. godine u Čačku, sa početkom u 12 sati. Kao i dosadašnjih godina, na Svečanoj skupštini dobitnicima će biti uručena nagrada „Mihailo Valtrović“. Ovogodišnji domaćin Skupštine je Narodni muzej Čačak.

11-11.45h

Narodni muzej Čačak, Cara Dušana 1

Prijem gostiju i fakultativno razgledanja muzeja

11.45-12h

Organizovani odlazak u Hotel Beograd

12- 14h

Svečana skupština MDS

Svečana sala Hotela Beograd, Gradsko šetalište bb, Čačak

Pozdravnu reč održaće Gordana Pajić, predsednica MDS, Delfina Rajić, direktorka Narodnog muzeja Čačak i predstavnik Grada Čačka.

Radni deo Skupštine: usvajanje Pravilnika za sticanje zvanja za samostalnog stručnjaka u kulturi

i Izbor Statusne komisije

Svečani deo Skupštine: uručivanje nagrada Mihailo Valtrović

14h

Otvaranje Rimskih termi

Ručak