Структура МДС-а

Музејско друштво Србије

Чланови органаи тела за период 2021-2024.

 Председница:

Гордана Пајић (Народни музеј Ваљево) 23bobita@gmail.com  muzejskodrustvosrbije@gmail.com

Чланови Извршног одбора:

секретар, Снежана Шапоњић Ашанин (Народни музеј Чачак) etnocacak@gmail.com

благајник, др Љубиша Васиљевић (Народни музеј Крушевац) ljubisa05@gmail.com

др Драгана Ковачић (Народни музеј Беогрд) dragana.kovacic@gmail.com

др Ивана Ћирић (Музеј Николе Тесле Београд) ivana.ciric@tesla-museum.org

Радован Цукић (Музеј Југославије Београд) radovan.cukic@mij.rs

Александар Марушић (Музеј рудничко – таковског краја) marusic77@gmail.com

Надзорни одбор:

председница, др Татјана Бугарски (Музеј Војводине Нови Сад) tanjacuper@yahoo.com tatjana.bugarski@muzejvojvodine.org.rs

Ивана Ћирјаковић (Народни музеј Чачак) ivanacirjakovic2@gmail.com

Горан Васић (Народнимузеј Крушевац) goranvasic2103@gmail.com

Комиија за награде и признања:

председница, Чарна Милинковић (Музеј Војводине Нови Сад) carna.milinkovic@gmail.com

Марина Влаисављевић (Нардни музеј Ниш) marinavlaisavljevic@yahoo.com

Сузана Новчић (Народни музеј Краљево) suzana.novcic@nmkv.rs

Јулка Маринковић (Уметничка галерија  „Надежда Петровић“ Чачак) julka.marinkovic@gmail.com

Мина Дармановић (Музеј у Приштини, Београд) mivukdar@gmail.com

Немања Карапанџић (Градски музеј Бечеј) karapandzula.nk@gmail.com

Суд части:

председница, Јелена Дергенц (Народни музеј Београд) jelenadergenc@yahoo.com

Александар Милетић (Народни музеј Крушевац) aleksandar.d.miletic@gmail.com

Јелица Илић (Народни музеј Зајечар) jelica.ilic@muzejzajecar.org