SKUPŠTINA MDS 19. MARTA U BEOGRADU

Poziv na Godišnju Skupštinu Muzejskog društva Srbije

Na osnovu člana 24 Statuta Muzejskog društva Srbije (MDS) i Poslovnika o radu Skupštine MDS sazivam redovnu Godišnju Skupštinu MDS, koja će se održati 19. marta 2018. godine u kino sali Etnografskog muzeja u Beogradu (Studentski trg 13) sa početkom u 12 časova

Za Godišnju Skupštinu MDS predlažem sledeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika sa Izborne Skupštine MDS, održane 04. 12.2017.

2. Plan rada MDS u 2018. godini

3. Izveštaji o radu organa i tela za 2017. godinu

4. Članarina

5. Razno

 

U Valjevu 19.02.2018.

Predsednica MDS

Gordana Pajić